Kort verzuimverlof

gezondheid-en-werk-1024x350

Kort verzuimverlof

Calamiteitenverlof

Wanneer geldt Kort verzuimverlof (Artikel 4:1 Wazo)
Als de calamiteit langer duurt en vervolg actie nodig heeft. Of bij meer voorzienbare situaties die onder werktijd  plaatsvinden. Bijvoorbeeld bij een dokters- of tandartsbezoek, het binnenlaten van de loodgieter, stemmen, aangifte van geboorte.

Hoe lang verlof?
Net zolang tot de situatie is opgelost. Van een paar uur tot een paar dagen.

Betaald of onbetaald?
Onbetaald. In artikel 49 lid 1 CAO SAG staat dat calamiteitenverlof en kort verzuimverlof (hoofdstuk 4 WAZO) onbetaald verlof is.

Afwijking CAO SAG: In de Cao SAG staat dat de werknemer in afwijking van hoofdstuk 4 van de Wet arbeid en zorg (Wazo) geen recht heeft op loondoorbetaling over perioden van calamiteiten- en kort verzuimverlof. Deze afwijking wordt door de wet toegestaan.

Verlof

Alle verlofvormen handig op één rij

Ga voor een totaaloverzicht van alle verlofvormen naar ons themadossier Verlofregelingen.

Naar Verlofregelingen