Rouwverlof

gezondheid-en-werk-1024x350

Rouwverlof

Rouwverlof

Wanneer geldt Rouwverlof (artikel 50 lid 2 CAO SAG)
Overlijden partner, kind of ouder. De ouder moet, op het moment van overlijden, op hetzelfde adres als de werknemer wonen.* 

Hoe lang verlof?
Maximaal 10 dagen.

Betaald of onbetaald?
100% van het salaris.

*De werknemer moet deze dagen aanvullend aan het kort verzuim van maximaal 2 dagen opnemen (calamiteitenverlof, geen loondoorbetaling). In totaal heeft de werknemer dus recht op 12 vrije dagen.

Verlof

Alle verlofvormen handig op één rij

Ga voor een totaaloverzicht van alle verlofvormen naar ons themadossier Verlofregelingen.

Naar Verlofregelingen