Bijzonder verlof

gezondheid-en-werk-1024x350

Bijzonder verlof

Bijzonder verlof

Wanneer geldt Bijzonder verlof? 
Naast de in de Wet arbeid en zorg genoemde omstandigheden heeft de werknemer recht op onbetaald verlof bij de volgende gelegenheden:

  1. bij burgerlijk of kerkelijk huwelijk of registratie van partnerschap van de werknemer
  2. bij 25- en 40-jarig huwelijksfeest of geregistreerd partnerschap van de werknemer en bij 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksfeest van zijn (schoon)ouders
  3. bij burgerlijk of kerkelijk huwelijk van een van de ouders, broers, zusters, kinderen, zwagers en schoonzusters en in zijn gezinsverband opgenomen pleegkinderen, halfbroers of halfzusters

Hoe lang verlof?
Situatie 1: 2 dagen
Situatie 2: 1 dag
Situatie 3: 1 dag

Betaald of onbetaald?
Onbetaald. In artikel 49 lid 1 CAO SAG staat dat calamiteitenverlof en kort verzuimverlof (hoofdstuk 4 WAZO)  onbetaald verlof is.

Afwijking CAO SAG: In de Cao SAG staat dat de werknemer in afwijking van hoofdstuk 4 van de Wet arbeid en zorg (Wazo) geen recht heeft op loondoorbetaling over perioden van calamiteiten- en kort verzuimverlof. Deze afwijking wordt door de wet toegestaan.

Verlof

Alle verlofvormen handig op één rij

Ga voor een totaaloverzicht van alle verlofvormen naar ons themadossier Verlofregelingen.

Naar Verlofregelingen