Stagiairs en stagevergoeding

Jongere op school kijkt peinzend in de verte

Stagiairs en stagevergoeding

Stagiairs en stagevergoeding

BOL-leerlingen ronden hun studie meestal af met een stage. Schildersvakopleidingen kunnen ook BBL-leerlingen een stage met stagevergoeding aanbieden. Waar moet u rekening mee houden als u een stageplek aanbiedt?

Stapels muntjes

Wat is een stagiair?

Een stagiair is een leerling die in een periode in de praktijk leert. Het gaat in dit geval alleen over de leerling die een mbo-opleiding volgt bij een vak-MTS (CIBAP in Zwolle, Nimeto in Utrecht of Sint Lucas in Boxtel) óf bij een Regionaal Opleidingen Centrum (ROC). De stagiair is dus geen leerling-werknemer die bij een Schildersvakopleiding of een individueel leerbedrijf een arbeidsovereenkomst heeft naast de leerovereenkomst.

Wat is een stage?

De stage is onderdeel van het leerproces. Er wordt onder eindverantwoordelijkheid van de school in de praktijk geleerd. Het is dus ook belangrijk dat duidelijk is wat de stageopdracht is en wat van u als bedrijf wordt verwacht bij het begeleiden van de stagiair. De stagiair is leerling en geen werknemer. De stagiair is dus geen goedkope arbeidskracht om de productie aan te vullen, maar een leerling die in de praktijk oefent wat hij op school heeft geleerd.

Stagevergoeding

Een stagevergoeding is niet verplicht. De stagiair ontvangt uitsluitend een tegemoetkoming in de extra kosten voortvloeiend uit de stage. Stagiairs hebben geen arbeidsovereenkomst in de zin van het Burgerlijk Wetboek. Fiscaal gezien geldt voor hen echter een fictief dienstverband. OnderhoudNL adviseert de stagiair een vergoeding aan te bieden van bruto € 300,- per 4 weken ofwel bruto € 75,- per week. U bent als stagebedrijf hierover inhoudingsplichtig. OnderhoudNL is van mening dat het stagebedrijf voor het regelen van de stage geen vergoeding zou moeten betalen aan de school. Die regelt de stage immers in het kader van de onderwijstaak.  

Waar moet u verder aan denken?

 • Reiskosten
  Als de stagiair op eigen gelegenheid naar het bedrijf of een andere werkplek moet reizen, is het verstandig een afspraak over vergoeding van reiskosten te maken. Verplicht is dit niet, vooral als de stagiair ook al een stagevergoeding ontvangt.
 • Melding Belastingdienst
  De stagiair moet door de stagebieder worden aangemeld bij de Belastingdienst door middel van een 'eerstedagsmelding'.
 • Loonheffing
  U moet als stagebedrijf (stagebieder) over de vergoedingen een loonheffing toepassen. Omdat de stagiair zelf in het algemeen beneden de heffingsvrije voet blijft, kan de daardoor onverschuldigd betaalde loonheffing via een belastingaangifte (T- of Tj-biljet) worden teruggevorderd.
 • Sociale verzekeringen
  U moet de ingehouden inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet aan de stagiair vergoeden. De stagiair is niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen (WW en WIA). Er hoeft dus geen WW en WIA-premie betaald te worden.
 • Vakantierechten
  De stagiair ontvangt geen vakantietoeslag en bouwt ook geen vakantierechten en vakantiedagen op.
 • Aansprakelijkheid
  Iedere werkgever is aansprakelijk te stellen voor bedrijfsongevallen. Hiervoor is het stagebedrijf veelal verzekerd. Bedrijven kunnen stagiairs die niet beschikken over een certificaat Basisveiligheid (VCA) weigeren op bouw- en infrawerken met een verhoogd risico. Stagiairs moeten zelf nagaan of er door stagebedrijf en/of onderwijsinstelling een ongevallenverzekering voor hen is afgesloten. De stagiair kan het beste zelf als particulier een WA-verzekering afsluiten.

Word ook lid

Profiteer direct van kortingen, tools, informatie en onze lobby om nog slimmer te ondernemen. Samen zijn we een sterke sector van ondernemers en vakmensen. Wij houden Nederland mooi.

Bekijk wat het lidmaatschap inhoudt