Leerling-werknemers en loon

Leerling en leermeester

Leerling-medewerkers en loon

Leerling-medewerkers en loon

In de afspraken die in de cao SAVG zijn gemaakt, is ook een vereenvoudiging van de tabel voor de lonen van leerling-medewerkers opgenomen. Wij leggen u uit hoe het werkt.

Trap omhoog

Betere aansluiting bij opleidingsduur

De opleiding op niveau 1 (de Entree-opleiding) duurt in principe een jaar. De functie- en loonstructuur in de cao gaat uit van beloning op basis van een goede beoordeling. Bij de lonen voor leerling-medewerkers betekent dit, dat het loon stijgt bij vordering in de opleiding. Dit zal met name zijn bij de overgang naar een volgend schooljaar.

Het is dan ook logisch om de treden in de tabel gelijk te schakelen met de duur die normaal gesproken voor de opleiding geldt. Een leerling-medewerker kán langer over de opleiding doen. In de nieuwe tabel betekent dit dat een leerling-medewerker die de Entree-opleiding niet in een jaar afrondt, in principe ook geen loonstijging doormaakt. Zie hiervoor onderstaande tabel van 2024.

Week 1 van 2024 (2 januari 2024
Leeftijd: 15 t/m 18 jaar
NIVEAU 1 (BBL-1) NIVEAU 2 (BBL-2) NIVEAU 3 (BBL-3)
. . 12,98
. 9,50 10,02
6,80 7,58 8,00
Week 1 van 2024 (2 januari 2024
Leeftijd: 19 jaar
NIVEAU 1 (BBL-1) NIVEAU 2 (BBL-2) NIVEAU 3 (BBL-3)
. . 12,98
. 9,50 10,02
6,97 7,58 8,00
Week 1 van 2024 (2 januari 2024
Leeftijd: 20 jaar
NIVEAU 1 (BBL-1) NIVEAU 2 (BBL-2) NIVEAU 3 (BBL-3)
. . 12,98
. 9,50 10,02
8,16 8,16 8,16
Week 1 van 2024 (2 januari 2024
Leeftijd: 21 jaar en ouder 
NIVEAU 1 (BBL-1) NIVEAU 2 (BBL-2) NIVEAU 3 (BBL-3)
. . 13,27
. 13,27 13,27
13,27 13,27 13,27

Als het cao-loon lager is dan het wettelijk minimumloon (WML), dan is het WML van toepassing.

Meer betalen dan de cao mag altijd

Een opmerking van een Schildersvakopleiding verdient daarbij wel aandacht. Stel dat de leerling-medewerker heel goed zijn best heeft gedaan, maar dat het, bijvoorbeeld door het theoriedeel niet te halen, niet gelukt is om de opleiding in één jaar af te ronden? Dan is het belangrijk om te weten dat onze cao een 'minimum-cao' is. Dat wil zeggen: een werkgever mag altijd méér betalen dan de cao voorschrijft.

Vorderingen worden beloond

Met de nieuwe tabel worden discussies over het recht op een stijging van een trede in de tabel tegengegaan. Vorderingen worden beloond. De nieuwe tabel sluit daarmee beter aan bij het principe van de functie- en loonstructuur. En nog steeds kan de leerling-medewerker die zich extra inspant, extra beloond worden. Bij die extra beloning is nu meer maatwerk mogelijk. Deze redenering geldt ook bij de andere opleidingen, die ieder in principe twee jaar duren.

Ledenadvies_800x450

Downloads

Opleidingsniveau's

De cao SAVG hanteert de volgende opleidingsniveau's, gekoppeld aan de in de wet genoemde mbo-beroepsopleidingen:

 • Niveau 1:
  Entree-opleiding (voorheen assistent schilder)
 • Niveau 2:
  Basisberoepsopleiding (voorheen schilder)
 • Niveau 3:
  Vakopleiding (voorheen gezel)
 • Niveau 4:
  Middenkaderopleiding
 • Niveau 4:
  Specialistenopleiding
Download de cao