Leerling-werknemers en loon

Leerling en leermeester

Leerling-werknemers en loon

Leerling-werknemers en loon

In de afspraken die over verlenging van de Cao SAG zijn gemaakt, is ook een vereenvoudiging van de tabel voor de lonen van leerling-werknemers opgenomen. Wij leggen u uit hoe het werkt.

Trap omhoog

In artikel 58 van de Cao SAG (pagina 31, 32 en 33) zijn de afspraken over de lonen voor leerling-werknemers opgenomen. Tot week 25 van 2019 stonden daar 4 treden bij de 3 opleidingen op niveau 1, niveau 2 en niveau 3. In onderstaande tabel ziet u de situatie zoals deze gold van week 41 van 2018 tot week 25 van 2019.

Week 41 van 2018 (8 oktober 2018) inclusief verhoging van 1,5%
NIVEAU 1 (BBL-1) NIVEAU 2 (BBL-2) NIVEAU 3 (BBL-3)
11,13 12,42 13,10
9,05 10,10 10,64
6,96 7,77 8,20
5,57 6,21 6,55

Betere aansluiting bij opleidingsduur

De opleiding op niveau 1 (de Entree-opleiding) duurt in principe een jaar. De functie- en loonstructuur in de cao gaat uit van beloning op basis van een goede beoordeling. Bij de lonen voor leerling-werknemers betekent dit, dat het loon stijgt bij vordering in de opleiding. Dit zal met name zijn bij de overgang naar een volgend schooljaar.

Het is dan ook logisch om de treden in de tabel gelijk te schakelen met de duur die normaal gesproken voor de opleiding geldt. Een leerling-werknemer kán langer over de opleiding doen. In de nieuwe tabel betekent dit dat een leerling-werknemer die de Entree-opleiding niet in een jaar afrondt in principe ook geen loonstijging doormaakt. Zie hiervoor onderstaande tabel die geldt vanaf week 25 van 2019.

Week 25 van 2019 (17 juni 2019) inclusief verhoging van 2,0%
NIVEAU 1 (BBL-1) NIVEAU 2 (BBL-2) NIVEAU 3 (BBL-3)
0,00 o,00 10,85
. 7,93 8,36
5,68 6,33 6,68

 

Week 1 van 2021 (4 januari 2021) inclusief verhoging WML BBL
Voor 15 t/m 19 jaar
NIVEAU 1 (BBL-1) NIVEAU 2 (BBL-2) NIVEAU 3 (BBL-3)
. . 11,09
. 8,11 8,55
5,81 6,47 6,83


Week 1 van 2021 (1 januari 2021) inclusief verhoging WML BBL
Voor 20 jaar
NIVEAU 1 (BBL-1) NIVEAU 2 (BBL-2) NIVEAU 3 (BBL-3)
. . 11,09
. 8,11 8,55
6,38
6,47 6,83


Week 1 van 2021 (1 januari 2021) inclusief verhoging WML BBL
Voor 21 jaar en ouder
NIVEAU 1 (BBL-1) NIVEAU 2 (BBL-2) NIVEAU 3 (BBL-3)
. . 11,09
. 10,37 10,37
10,37
10,37 10,37
 


Als het cao-loon lager is dan het wettelijk minimumloon (WML), dan is het WML van toepassing.

Meer betalen dan de cao mag altijd

Een opmerking van een Schildersvakopleiding verdient daarbij wel aandacht. Stel dat de leerling-werknemer heel goed zijn best heeft gedaan, maar dat bijvoorbeeld door het theoriedeel niet te halen het niet gelukt is om de opleiding in één jaar af te ronden. Dan is het belangrijk om te weten dat onze cao een 'minimum-cao' is. Dat wil zeggen: een werkgever mag altijd méér betalen dan de cao voorschrijft.

Vorderingen worden beloond

Met de nieuwe tabel worden discussies over het recht op een stijging van een trede in de tabel tegengegaan. Vorderingen worden beloond. De nieuwe tabel sluit daarmee beter aan bij het principe van de functie- en loonstructuur. En nog steeds kan de leerling-werknemer die zich extra inspant ook extra beloond worden. Bij die extra beloning is nu meer maatwerk mogelijk. Deze redenering geldt ook bij de andere opleidingen, die ieder in principe twee jaar duren.

floris

Floris Visser

Ledenadvies
0182 - 556 124 | Stuur mij een e-mail

Downloads

Opleidingsniveau's

De Cao SAG hanteert de volgende opleidingsniveau's, gekoppeld aan de in de wet genoemde mbo-beroepsopleidingen:

 • Niveau 1:
  Entree-opleiding (voorheen assistent schilder)
 • Niveau 2:
  Basisberoepsopleiding (voorheen schilder)
 • Niveau 3:
  Vakopleiding (voorheen gezel)
 • Niveau 4:
  Middenkaderopleiding
 • Niveau 4:
  Specialistenopleiding
Download de cao