Vakantiewerkers en loon

Jonge schilder met petje en kwast voor gezicht

Vakantiewerkers en loon

Vakantiewerkers en loon

Op basis van de cao SAVG kunnen bedrijven jaarlijks in de periode van mei tot en met augustus vakantiewerkers aannemen. Vakantiewerkers zijn scholieren of studenten van 15, 16 of 17 jaar die als regel dagonderwijs volgen en in de vakantieperiode tijdelijk werk verrichten.

Stapels muntjes

In de schildersbranche mogen jongeren vanaf 15 jaar lichte arbeid verrichten in de schoolvakantie. Voor het aannemen, betalen, het type werk en verzekeren gelden er speciale wettelijke regels.

Aannemen van vakantiewerkers

Vakantiewerkers mogen op grond van de cao in de periode mei tot en met augustus maximaal 6 weken in dienst zijn bij een werkgever. Huurt u de vakantiewerker in via een uitzendbureau, dan geldt deze beperking van 6 weken niet. Sluit u direct een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd af met de vakantiewerker, dan is de duur maximaal 6 weken.
Download de modelarbeidsovereenkomst

 

Minimumloon voor vakantiewerkers

De cao is niet van toepassing op vakantiewerkers. Dit betekent dat alleen de wettelijke regels gelden, bijvoorbeeld de Wet op het minimumloon en minimum vakantiebijslag. Vakantiewerkers jonger dan 21 jaar hebben recht op het minimumjeugdloon dat bij hun leeftijd hoort. Vakantiewerkers van 21 jaar en ouder hebben recht op het in de wet vastgestelde minimumloon.
Ga voor meer informatie naar rijksoverheid.nl

 

Type werkzaamheden

Vakantiewerkers onder de 18 jaar, mogen een aantal werkzaamheden niet uitvoeren. Bijvoorbeeld niet werken met gevaarlijke stoffen of werken in een lawaaiige omgeving. Werkgevers én ouders (of verzorgers) zijn beiden verantwoordelijk voor de naleving van de regels voor kinderarbeid en jeugdarbeid. De Nederlandse Arbeidsinspectie kan hen een boete opleggen als deze regels niet worden nageleefd en strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld.
Ga voor meer informatie naar rijksoverheid.nl

 

Verzekeringsplicht

De vakantiewerker is verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Dit zijn de WW, de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) en de Zorgverzekeringswet. Wordt de vakantiewerker ziek tijdens zijn vakantiewerk, dan moet u zijn loon doorbetalen. De vakantiewerker moet voor afdracht van pensioenpremie aangemeld worden bij het Bedrijfspensioenfonds Schilders.
Aanmelden bij BPF Schilders

 

Word ook lid

Profiteer direct van kortingen, tools, informatie en onze lobby om nog slimmer te ondernemen. Samen zijn we een sterke sector van ondernemers en vakmensen. Wij houden Nederland mooi.

Bekijk wat het lidmaatschap inhoudt