Vaktechnische info voor glaszetters

Glas gebouwen 2_1024x350

Vaktechnische info voor glaszetters

Vaktechnische info voor glaszetters

Glas is een veelzijdig bouwmateriaal dat aan allerlei eisen moet voldoen. Dit betekent dat u als glaszetter op de hoogte moet zijn van zaken als doorvalwering, windbelasting, inbraakwering, etc. Maak gebruik van de factsheets en tabellen van OnderhoudNL. Zo weet u snel wat u moet doen en of u goed bezig bent!

Vaktechnische info voor glaszetters

Glasvraagbaak

Wij kunnen ons echter heel goed voorstellen dat u als lid van OnderhoudNL ook technische vragen wilt stellen. Daarvoor heeft OnderhoudNL de 'Glasvraagbaak' ingericht. Al uw technische glasgerelateerde vragen kunt u hier kwijt en deze zullen wij samen met Kenniscentrum Glas deskundig voor u beantwoorden. De antwoorden worden ondersteund met voor u relevante informatie. Wij zullen uw vragen uiteraard zo snel mogelijk beantwoorden, maar naar gelang de moeilijkheidsgraad van de vraag kan beantwoording soms wat langer of korter duren. Ga naar de glasvraagbaak

Doorvalwering

Isolatieglas wordt steeds vaker toegepast als vloerafscheiding. Denk bijvoorbeeld aan ramen op de verdieping die bij de vloer beginnen. Dit wordt 'doorvalwerende beglazing' genoemd. Maar hoe dik moet dat glas eigenlijk zijn? In opdracht van OnderhoudNL zijn tabellen ontwikkeld waarmee de glaszetter eenvoudig de minimaal vereiste glasdikte bepaalt voor doorvalwerend isolatieglas toegepast in vloerafscheidingen conform het Bouwbesluit.
Naar Beglazingstabellen voor vloerafscheidingen

 

Windbelasting

OnderhoudNL heeft nieuwe beglazingstabellen opgesteld waarmee glaszetters eenvoudig het maximaal toelaatbaar glasoppervlak per glasopbouw kunnen bepalen bij uiteenlopende windstuwdruk. De nieuwe tabellen vervangen de tabellen uit 2012. Op verzoek van de leden zijn ze uitgebreid met tabellen voor enkelglas en triple glas. De tabellen zijn opgesteld volgens de rekenmethode van de laatste versie van de glasnorm NEN 2608 (2014).
Naar Windlastbeglazingstabellen

 

Inbraakwerendheid

OnderhoudNL heeft in samenwerking met andere partijen bij Stichting Hout Research testen laten uitvoeren naar de inbraakwerendheid van genagelde glaslatten. De resultaten tonen aan dat een standaard beglazingssysteem in houten kozijnen met de glaslatten genageld voldoende inbraakwerend is en weerstandklasse 2 (volgens NEN 5096) behaalt. Glaslatten hoeven dus niet geschroefd te worden.
Naar Inbraakwerend beglazen

 

Saneren asbesthoudende beglazingskit

Voert u in opdracht van woningcorporaties renovatie of schadeherstel uit en moet u daarbij asbesthoudende beglazingskit onder risicoklasse 1 verwijderen? Maak gebruik van het protocol 'Saneren van asbesthoudende beglazingskit onder Risicoklasse 1'. Hierin wordt stap voor stap de werkmethode beschreven.
Naar Protocol saneren asbesthoudende beglazingskit

 

NPR3577 Beglazen van gebouwen

OnderhoudNL is een van de partijen in de NEN commissie die zorgdragen voor de totstandkoming van de NPR 3577. De NPR 3577 geeft aanwijzingen voor de wijze waarop kan worden voldaan aan de functionele eisen voor de beglazing van kozijnen, ramen en deuren in buitengevels, die gesteld zijn in NEN 3576. In deze praktijkrichtlijn zijn tevens richtlijnen ten aanzien van de kwaliteit en de verwerking opgenomen op het gebied van de toe te passen materialen. Deze praktijkrichtlijn is bedoeld te worden toegepast op het beglazen van gebouwen in nieuwe en bestaande kozijnen, ramen en deuren van hout, metaal of kunststof met verticaal geplaatste, aan vier zijden opgelegde, rondom in de sponning gevatte ruiten, met een oppervlakte van maximaal 5 m2 per ruit. Deze maat is gebaseerd op een maximale stuwdruk van 1,6 kN/m2. De maximale plaatsingshoogten bij deze door wind veroorzaakte stuwdruk zijn op basis van tabel 5 van NPR 3599 te bepalen. De praktijkrichtlijn is van toepassing op alle glassoorten, tenzij op grond van hun specifieke functie afwijkende voorwaarden worden gesteld. Wij hebben i.s.m. Kenniscentrum Glas een uitlegdocument samengesteld.
Download hier het uitlegdocument NPR

 

Beoordeling meervoudig isolatieglas bij oplevering

Dit document geeft eisen en methoden voor het beoordelen van de visuele kwaliteit van meerbladig isolatieglas bij oplevering. Het behandelt slechts de visuele aspecten en is ter indicatie. Voor een officiële beoordeling dient altijd de betreffende productnorm gehanteerd te worden. Het is vooral bedoeld om vooraf te beoordelen of een klacht m.b.t. de visuele kwaliteit terecht is, waarmee tijdverlies, ergernis en kosten door onterechte claims op garantie bij de oplevering van gebouwen voorkomen kan worden.
Naar Beoordelingskaartje

 

Beoordeling enkel glas bij oplevering

In samenwerking met Kenniscentrum glas heeft sector Glas van OnderhoudNL een beoordelingskaartje ontwikkeld die u kunt gebruiken bij een klacht over de visuele kwaliteit van enkel glas bij oplevering. Dit kan een hoop tijdverlies, ergernis en kosten door onterechte claims bij de oplevering van gebouwen, voorkomen.Naar Beoordelingskaartje

 

 

Nieuws

Meer nieuws

Word ook lid

Profiteer direct van kortingen, tools, informatie en onze lobby om nog slimmer te ondernemen. Samen zijn we een sterke sector van ondernemers en vakmensen. Wij houden Nederland mooi.

Bekijk wat het lidmaatschap inhoudt