OnderhoudNL Basisverf- en glasbestek

Basisverf- en glasbestek 2016 voor nieuwbouw- en o

Basisverf- en glasbestek 2020

Voor nieuwbouw- en onderhoudswerkzaamheden

Basisverf- en glasbestek 2020

Het Basisverf- en Glasbestek 2020 bevat standaardgegevens voor het uitvoeren van schilderwerk (inclusief houtrotreparatie), het zetten van glas en het aanbrengen van wandafwerkingsmaterialen. Het is een uitgave in de reeks Basisverfbestekken Nieuwbouw en Onderhoud.

Basisverf- en glasbestek 2020voor nieuwbouw- en o

De 2020 is een update van de 2016-uitgave. In deze versie is een aantal onderhoudschema’s komen te vervallen en is de uitgave aangevuld met de juiste schema’s. Verder is de opzet iets veranderd waardoor het beter leesbaar is geworden. In de uitgave zijn opgenomen, de administratieve bepalingen en voorschriften over het uitvoeren van de werkzaamheden en voorschriften omtrent de materialen.

Basisverf- en glasbestek downloaden of bestellen

Bent u lid van OnderhoudNL? Dan kunt u het Basisverf- en glasbestek 2020 (na inloggen) gratis downloaden. Niet-leden kunnen de pdf van het Basisverf- en glasbestek 2020 bestellen voor € 14,95 exclusief btw.

Bestellen Basisverf- en glasbestek 2020 per e-mail

 

Verplichte verstrekking bij afsluiten aannemingscontract

Schilders- en onderhoudsbedrijven zijn verplicht om de tekst van het Basisverf- en glasbestek 2020 voor nieuwbouw- en onderhoudswerkzaamheden vóór of bij het sluiten van het aannemingscontract aan de andere contractpartij te verstrekken.

Is dat niet mogelijk, dan moet u het Basisverf- en glasbestek 2020 voor nieuwbouw- en onderhoudswerkzaamheden op eerste verzoek van de andere contractpartij direct toesturen. Pas dan wordt het Basisverf- en glasbestek 2020 voor nieuwbouw- en onderhoudswerkzaamheden van toepassing.

Vragen?

Neem voor meer informatie over het toepassen van het Basisverf- en glasbestek 2020 contact op met OnderhoudNL Ledenadvies.

Word ook lid

Profiteer direct van kortingen, tools, informatie en onze lobby om nog slimmer te ondernemen. Samen zijn we een sterke sector van ondernemers en vakmensen. Wij houden Nederland mooi.

Bekijk wat het lidmaatschap inhoudt