Nederlands Normalisatie Instituut (NEN)

glas op glaskar_1024x350

Nederlands Normalisatie Instituut (NEN)

Afspraken voor een betere wereld

De Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut legt afspraken tussen partijen vast in normen en richtlijnen. Dat gebeurt in nationale en/of internationale normcommissies. OnderhoudNL is ook in een aantal commissies vertegenwoordigd om afspraken te maken voor onze bedrijven.

Verfblikken_1024x350
Verfblikken_1024x350

Breed gedragen afspraken

Die breed gedragen afspraken, waar verschillende partijen het gezamenlijk over eens zijn, maken internationale handel, innovatie, veiligheid, efficiëntie én duurzaamheid mogelijk. De stichting beheert ruim 34.000 normen. Dit zijn de in Nederland aanvaarde internationale (ISO, IEC), Europese (EN) en nationale normen (NEN). Deze zijn allemaal verkrijgbaar bij NEN, al dan niet als losse norm of in abonnementsvorm via NEN Connect.

Hoe ontstaat een norm?

Als een organisatie, branchevereniging, producent, dienstverlener, consumentenorganisatie of de overheid behoefte heeft aan vastgelegde afspraken, dan gaat NEN aan de slag. Zij peilen in de markt of er interesse voor bestaat en ze nodigen alle belanghebbende partijen uit om mee te werken aan het proces van ontwikkeling. Dit proces is open, transparant vindt plaats in normcommissies die bestaan uit vertegenwoordigers van alle betrokken partijen. Een breed draagvlak is randvoorwaarde. De afspraken worden vastgelegd in een document. Dit kan een NEN- of ISO-norm zijn maar bijvoorbeeld ook een praktijkrichtlijn.

Normen zijn geen wetten

NEN is een zelfstandige, onafhankelijke stichting, geen overheidsinstantie. Normen zijn dan ook geen wetten, maar ’best practices’. Iedereen kan -op vrijwillige basis- hier zijn voordeel mee doen. In zakelijke overeenkomsten hebben normen een belangrijke functie. Ze bieden marktpartijen duidelijkheid over en vertrouwen in producten, diensten of organisaties en dagen de maatschappij uit te innoveren. Normen zijn niet kosteloos. Soms wordt door de overheid verwezen naar normen, daarom zijn er ook een aantal 'vrij beschikbare normen' verkrijgbaar.

In welke NEN-commissies is OnderhoudNL vertegenwoordigd?

  • Normcommissie Verfwaren
    De normcommissie ‘Verfwaren’ houdt zich bezig met normen voor verven, vernissen en soortgelijke materialen, die worden toegepast op staal, hout en beton. De betrouwbaarheid en veiligheid van belangrijke constructies (zoals de Deltawerken) wordt namelijk sterk beïnvloed door de kwaliteit van deze verflagen. De vertegenwoordiging in deze commissie wordt geregeld vanuit OnderhoudNL Industrieel.

  • Normcommissie Glas voor Bouwwerken
    De normcommissie ‘Glas voor Bouwwerken’ schrijft nationale normen en kijkt voornamelijk naar de constructieve eigenschappen van glas. Denk dan aan mechanische sterkte; doorlatendheid van licht en warmte; brandwerendheid; veiligheid; duurzaamheid en andere milieutechnische aspecten. De vertegenwoordiging in deze commissie wordt geregeld vanuit OnderhoudNL Glas.

Word ook lid

Profiteer direct van kortingen, tools, informatie en onze lobby om nog slimmer te ondernemen. Samen zijn we een sterke sector van ondernemers en vakmensen. Wij houden Nederland mooi.

Bekijk wat het lidmaatschap inhoudt