Drones in de onderhoudssector

Drones in de onderhoudssector: testvlucht boven he

Drones in de onderhoudssector

Drones

Het gebruik van drones neemt enorm toe. Niet alleen recreatief, maar ook beroepsmatig. Wat kan de onderhoudssector ermee? Met middelen vanuit de Bedrijfstakheffing doet OnderhoudNL onderzoek naar het inzetten van drones voor inspectiewerkzaamheden en kijkt naar de mogelijkheden van een branche-specifieke SORA (Specific Operations Risk Assessment) training.

Drone op vliegveld Twente tijdens bijeenkomst Onde

Onbemand luchtvaartuig

Volgens de officiële definitie is een drone een Remotely Piloted Aircraft System (RPAS): een onbemand luchtvaartuig zonder piloot aan boord. Het toestel wordt op afstand bestuurd en de piloot moet zich in de nabijheid bevinden.

Visuele inspecties

In de onderhoudssector zijn drones op dit moment vooral goed inzetbaar voor visuele inspecties, infraroodopnames en het reinigen en coaten van daken. Bij visuele inspecties kunnen overzichtsfoto’s en detailopnamen worden gemaakt, maar ook oppervlakteberekeningen en zelfs 3D-modellen. Infrarood-inspecties zijn bijvoorbeeld interessant om zonnepanelen te controleren of om warmtelekkages in gevels en daken op te sporen.

Waarom drones inzetten?

De inzet van drones maakt inspecties mogelijk op moeilijk bereikbare plaatsen. Kleine drones kunnen zelfs vliegen in dakgoten, kruipruimten, of buisleidingen. Op deze manier kunnen ze risicovolle werkzaamheden overnemen waardoor werknemers minder gevaar lopen. Andere voordelen van drooninspecties zijn dat ze tijd en geld besparen en beter in te plannen zijn.

Zelf doen of uitbesteden?

Bedrijven die met een drone willen gaan werken, hebben twee keuzes: zelf doen of laten doen. Wie ervoor kiest om zelf drones in te zetten, moet de volgende maatregelen treffen:

  • Een piloot opleiden (bijvoorbeeld via de Drone Flight Academy)
  • Een drone aanschaffen
  • De drone laten keuren zodat er commercieel mee gevlogen mag worden
  • Een werkvergunning aanvragen bij de Inspectie Leefomgeving & Transport
  • Vlieguren bijhouden om gecertificeerd te blijven
  • De snelle ontwikkelingen op het gebied van drones bijhouden om te kunnen blijven beschikken over de juiste materialen en kennis.

Regelgeving

U moet rekening houden met de dronekaart van Nederland, met daarop alle gebieden waarboven u niet mag vliegen met een drone. Per 1 januari 2021 geldt er nieuwe wetgeving voor het vliegen met drones. Is het gezien de nieuwe wetgeving voor u ook zinvol om nu of in de toekomst te investeren in een drone? OnderhoudNL heeft daar onderzoek naar gedaan. 

Jeroen van Dorp_800x450

Jeroen van Dorp

Projecten en Partners
0182 - 556 132 | 06 20 83 48 71
Stuur mij een e-mail

Video Drones in de onderhoudssector

Platform D&I

Houdt u zich binnen uw organisatie bezig met ICT? Sluit u aan bij het platform D&I van OnderhoudNL.

Meer over het Platform D&I

Word ook lid

Profiteer direct van kortingen, tools, informatie en onze lobby om nog slimmer te ondernemen. Samen zijn we een sterke sector van ondernemers en vakmensen. Wij houden Nederland mooi.

Bekijk wat het lidmaatschap inhoudt