Ongevalsonderzoek

arbeidsongeval-1024x350

Na de melding: ongevalsonderzoek

Na de melding: ongevalsonderzoek

Op basis van de gegevens die gemeld zijn bij een ongeval, bepaalt Inspectie SZW of er een nader onderzoek uitgevoerd zal worden. Is dat het geval, dan doen zij dit zo snel mogelijk. U bent verplicht uw volledige medewerking te verlenen tijdens het ongevalsonderzoek en de inspecteur alle gewenste hulp en informatie te geven. 

Ziekte-en-re-integratie-1024x350

Nieuwe aanpak bij ongevallen met licht letsel

Bij ongevallen met ernstig letsel zal altijd worden overgegaan tot een ongevalsonderzoek door Inspectie SZW. Bij ongevallen met licht letsel kan Inspectie SZW besluiten een andere aanpak toe te passen. Het bedrijf kan bijvoorbeeld de gelegenheid krijgen om een verbeterplan op te stellen en uit te voeren. Of de inspecteur kan besluiten de arbeidsplek te inspecteren.

Controle op naleving verbeterpunten

In dat geval moet uw als werkgever de verbeterpunten, die daarbij naar boven komen, oplossen. De Inspectie controleert uiteraard wel op naleving van die verbeterpunten. Uw bedrijf kan alsnog een boete krijgen als bij herinspectie blijkt dat er geen vorderingen zijn gemaakt.

Schakel een veiligheidsdeskundige in

Wij adviseren u om een veiligheidskundige (bijvoorbeeld van uw arbodienst) in te schakelen als van uw bedrijf wordt gevraagd een dergelijk onderzoek uit te voeren. Als er is overgegaan tot een ongevalsonderzoek en uit onderzoek blijkt dat wettelijke regels zijn overtreden, dan wordt er een ongevalsboeterapport opgemaakt. Betrokkenen ontvangen hiervan een afschrift. Is er volgens de inspecteur sprake van een misdrijf of overtreding van een verbodsbepaling, dan wordt er een proces-verbaal opgemaakt.

Word nu een jaar lang gratis lid!

Samen komen wij deze crisis door

De coronacrisis zorgt voor veel onzekerheid en raakt ook onze sector. Niet alleen nu, maar vooral straks. Wij gaan u zo goed mogelijk helpen deze crisis te overwinnen en daarom kunt u nu 1 jaar lang gratis proeflid worden van OnderhoudNL.

Meld u nu aan!