Ongevalsonderzoek

arbeidsongeval-1024x350

Na de melding: ongevalsonderzoek

Na de melding: ongevalsonderzoek

Sinds 1 januari 2023 moet u als werkgever na een meldingsplichtig arbeidsongeval zelf onderzoek doen naar de achtergrond van het ongeval en naar wat u moet verbeteren. U bent verplicht binnen 15 dagen een werkgeversrapportage met verbeterplan in te dienen. 

Ziekte-en-re-integratie-1024x350

Nieuwe aanpak bij ongevallen met licht letsel

Meldingsplichtige ongevallen zijn ongevallen met blijvend letsel en/ of ziekenhuisopname tot gevolg of die met een dodelijke afloop. In dat laatste geval volgt er - dit was en blijft zo - een onderzoek dat wordt uitgevoerd door de Arbeidsinspectie. Bij ongevallen met licht letsel kan de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) besluiten een andere aanpak toe te passen. Het bedrijf kan bijvoorbeeld de gelegenheid krijgen om een verbeterplan op te stellen en uit te voeren. Of de inspecteur kan besluiten de arbeidsplek te inspecteren.

Controle op naleving verbeterpunten

In dat geval moet uw als werkgever de verbeterpunten, die daarbij naar boven komen, oplossen. De Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) controleert uiteraard wel op naleving van die verbeterpunten. Uw bedrijf kan alsnog een boete krijgen als bij herinspectie blijkt dat er geen vorderingen zijn gemaakt.

Schakel een veiligheidsdeskundige in

Wij adviseren u om een veiligheidskundige (bijvoorbeeld van uw arbodienst) in te schakelen als van uw bedrijf wordt gevraagd een dergelijk onderzoek uit te voeren. Om u te helpen bij het opstellen van de rapportage, heeft de NLA een handreiking gemaakt die u hier kunt downloaden. Ook kunt u voordat u de rapportage en het verbeterplan indient, op zelfinspectie.nl/ongevalsonderzoek controleren of u alle stappen uit het ongevalsonderzoek hebt doorlopen.

Ongevalsboeterapport

Als er is overgegaan tot een ongevalsonderzoek en uit onderzoek blijkt dat wettelijke regels zijn overtreden, dan wordt er een ongevalsboeterapport opgemaakt. Betrokkenen ontvangen hiervan een afschrift. Is er volgens de inspecteur sprake van een misdrijf of overtreding van een verbodsbepaling, dan wordt er een proces-verbaal opgemaakt.

Word ook lid

Profiteer direct van kortingen, tools, informatie en onze lobby om nog slimmer te ondernemen. Samen zijn we een sterke sector van ondernemers en vakmensen. Wij houden Nederland mooi.

Bekijk wat het lidmaatschap inhoudt