Ongevalsonderzoek

arbeidsongeval-1024x350

Na de melding: ongevalsonderzoek

Na de melding: ongevalsonderzoek

Op basis van de gegevens die gemeld zijn bij een ongeval, bepaalt de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) of er een nader onderzoek uitgevoerd zal worden. Is dat het geval, dan doen zij dit zo snel mogelijk. U bent verplicht uw volledige medewerking te verlenen tijdens het ongevalsonderzoek en de inspecteur alle gewenste hulp en informatie te geven. 

Ziekte-en-re-integratie-1024x350

Nieuwe aanpak bij ongevallen met licht letsel

Bij ongevallen met ernstig letsel zal altijd worden overgegaan tot een ongevalsonderzoek door de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA). Bij ongevallen met licht letsel kan de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) besluiten een andere aanpak toe te passen. Het bedrijf kan bijvoorbeeld de gelegenheid krijgen om een verbeterplan op te stellen en uit te voeren. Of de inspecteur kan besluiten de arbeidsplek te inspecteren.

Controle op naleving verbeterpunten

In dat geval moet uw als werkgever de verbeterpunten, die daarbij naar boven komen, oplossen. De Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) controleert uiteraard wel op naleving van die verbeterpunten. Uw bedrijf kan alsnog een boete krijgen als bij herinspectie blijkt dat er geen vorderingen zijn gemaakt.

Schakel een veiligheidsdeskundige in

Wij adviseren u om een veiligheidskundige (bijvoorbeeld van uw arbodienst) in te schakelen als van uw bedrijf wordt gevraagd een dergelijk onderzoek uit te voeren. Als er is overgegaan tot een ongevalsonderzoek en uit onderzoek blijkt dat wettelijke regels zijn overtreden, dan wordt er een ongevalsboeterapport opgemaakt. Betrokkenen ontvangen hiervan een afschrift. Is er volgens de inspecteur sprake van een misdrijf of overtreding van een verbodsbepaling, dan wordt er een proces-verbaal opgemaakt.

Word nu een jaar lang gratis lid!

Specialisten in vastgoedonderhoud

Profiteer direct van kortingen, tools, informatie en onze lobby om nog slimmer te ondernemen. Samen zijn we een sterke sector van ondernemers en vakmensen. Wij houden Nederland mooi.

Meld u nu aan!