Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen

Ziekte-en-re-integratie-1024x350

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen

De Stichting van de Arbeid heeft de regering geadviseerd over te gaan tot een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Er is nog geen sprake van een wettelijke regeling, maar de kans dat die er gaat komen is heel groot. De Stichting van de Arbeid is namelijk een belangrijk orgaan waarin onder andere werkgeversorganisatie VNO/NCW en MKB Nederland vertegenwoordigd zijn.

Fysiotherapie-1024x350

Eigen risico periode

Het advies van de Stichting van de arbeid (STAR) houdt een standaardmodel arbeidsongeschiktheidsverzekering in, die publiek uitgevoerd gaat worden. De uitvoering wordt door het UWV gedaan en de premie hiervoor wordt geïnd door de Belastingdienst. In de regeling komt een wachttijd, het zogenaamde ‘eigen risico periode', die standaard één jaar duurt. Er kan ook worden gekozen voor een periode van 6 maanden of twee jaar. De zelfstandige kan aan het begin van de verzekering hiervoor een eigen keuze maken.

Premie naar rato bepaald

De premie die zal moeten worden betaald voor deze nieuwe arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt naar rato bepaald en zal ongeveer 8% bedragen (de gekozen wachttijd speelt hierbij ook een rol). Dit is overigens een lagere premie dan die een werknemer in loondienst betaalt. Geschat wordt dat de premie bij € 20.000 bruto inkomen tot maximale dekking tussen € 120 en € 220 bruto per maand zal bedragen. De uitkering zal maximaal € 1.650 bruto per maand bedragen.

Publieke of private verzekering

Een zelfstandige mag een aanvullende verzekering bij een private verzekeraar afsluiten. Hiervoor zal een vorm van acceptatieplicht worden geregeld. Een eigen private verzekering mag ook, maar die moet dan eenzelfde niveau zijn als de publieke verzekering. Als de zelfstandige zelf al een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft afgesloten, zal die zelfstandige mogen kiezen of hij deze wil handhaven of juist wil overgaan naar de verplichte verzekering. De verplichte verzekering is nog niet bij wet geregeld en de ingangsdatum is dan ook nog niet bekend, mogelijk zou dit in 2024 zijn. Meer informatie vindt u op de website van Stichting van de arbeid.

AOV OnderhoudNL Verzekeringen

Bij OnderhoudNL Verzekeringen weten ze als geen ander welke risico's ondernemers in de branche lopen. Dagelijks spreken zij deze ondernemers en helpen zij hen met het verzekeren van hun risico's. Door deze ervaring kunnen zij u gedegen advies geven over of het verstandig is een AOV af te sluiten en zo ja, welke AOV het beste bij u past.

Kijk hier voor meer informatie over alle verzekeringen voor zelfstandigen
Marianne Kortenbout_800x450

Marianne Kortenbout

Relatiebeheer, Functienetwerken,
Schilders, Zelfstandigen en Garantie
0182 - 556 127 | 06 53 16 49 00
Stuur mij een e-mail

RI&E

Op basis van de Arbowet zijn zelfstandigen niet verplicht een RI&E uit te voeren. De RI&E verplichting geldt alleen voor organisaties met personeel. Als u 1 werknemer in dienst neemt of met stagiaires werkt, dan bent u wel verplicht een RI&E uit te voeren.

Meer informatie

Word ook lid

Profiteer direct van kortingen, tools, informatie en onze lobby om nog slimmer te ondernemen. Samen zijn we een sterke sector van ondernemers en vakmensen. Wij houden Nederland mooi.

Bekijk wat het lidmaatschap inhoudt