OnderhoudNL en stichting RGS

Vastgoedonderhoud-flatgebouw-1024x350

OnderhoudNL en stichting RGS

OnderhoudNL neemt deel in de stichting Resultaatgericht Samenwerken, kortweg RGS. Deze stichting heeft als doel de kwaliteit en toepassing van RGS in het onderhouden van vastgoed te bevorderen.

OnderhoudNL en stichting RGS_1024x350
OnderhoudNL en stichting RGS_1024x350

Gezamenlijk RGS-methodiek uitdragen

In de stichting RGS werken woningcorporaties, vastgoedonderhoudsbedrijven, brancheverenigingen zoals Aedes, Bouwend Nederland en OnderhoudNL en kennis- en onderwijsinstellingen samen aan het ontwikkelen, delen en borgen van kennis op het gebied van RGS. Gezamenlijk dragen ze de RGS-methodiek uit en werken ze aan een breder draagvlak. Dat gebeurt via persoonlijk contact, het RGS-netwerk, publicaties, opleidingen en trainingen en specifiek ontwikkelden RGS-tools.

Drie prioriteiten:

 1. Kennis ontwikkelen: de samenwerkende partijen werken continu aan het verbeteren van de RGS-methodiek. Hiervoor wordt jaarlijks een Ontwikkelagenda opgesteld met meetbare doelstellingen, activiteiten en begroting.

 2. Kennis delen: de stichting RGS werkt samen met de stichting Leercirkel Resultaatgericht Samenwerken en faciliteert het Netwerk RGS. Doel hiervan is om kennisbehoeften te signaleren, activiteiten af te stemmen en te zorgen dat de RGS-methodiek op eenduidige wijze wordt toegepast.
  De Leidraad RGS vormt daarvoor een belangrijk middel. Deze bevat praktische informatie over het RGS-proces en de toepassing in de praktijk.
  Denk aan thema’s als:
  • competentie- en organisatieontwikkeling
  • teamwork en leiderschap
  • van grof naar fijn werken
  • innovatie
  • procesbeheersing

In april 2021 is de vernieuwde en geactualiseerde Leidraad RGS gepresenteerd.

 1. Kennis borgen & beheren: alle kennis die wordt ontwikkeld, wordt geborgd, bewaakt en up-to-date gehouden. Hiervoor werkt de stichting RGS aan modelcontracten, normen, onderzoek en actuele RGS-opleidingen. Doel is om ook een erkenningssysteem (voor persoonscertificering) te ontwikkelen.

Wat doet OnderhoudNL?

Namens OnderhoudNL hebben enkele leden zitting in het bestuur van de stichting RGS. Edwin Meeuwsen vervult vanuit OnderhoudNL de rol van secretaris. OnderhoudNL is ook actief in de Programmaraad die het bestuur ondersteunt en de diverse activiteiten uit de Ontwikkelagenda aanstuurt.

Direct naar de website van stichting RGS

Nieuws

Word nu een jaar lang gratis lid!

Samen komen wij deze crisis door

De coronacrisis zorgt voor veel onzekerheid en raakt ook onze sector. Niet alleen nu, maar vooral straks. Wij gaan u zo goed mogelijk helpen deze crisis te overwinnen en daarom kunt u nu 1 jaar lang gratis proeflid worden van OnderhoudNL.

Meld u nu aan!