Jaarmodel

Prikklok

Jaarmodel

Jaarmodel

Het jaarmodel (conform de cao SAVG) gaat uit van uren sparen in het hoogseizoen en uren opnemen in het laagseizoen bovenop de collectieve wintersluiting. Dit met het doel om winterwerkloosheid te voorkomen. Voorwaarde is wel dat het personeel ermee moet instemmen.

Werkbusje onderweg bij zonsondergang

Gemiddeld 7,5 uur per dag werken

Een jaarmodel loopt van week 13 tot en met week 12 van het volgende jaar. Van week 13 tot en met week 12 moet er op jaarbasis gemiddeld 7,5 uur per dag gewerkt te worden. Dit kan betekenen dat er in bepaalde weken meer of juist minder wordt gewerkt:

  • In het hoogseizoen (week 13 t/m 44) worden er meer uren gewerkt (maximaal 9 uur).
  • In het laagseizoen (week 45 t/m 12) worden er minder uren gewerkt.

Als het aantal uren van het hoogseizoen en laagseizoen bij elkaar op worden geteld, moet er op jaarbasis gemiddeld 7,5 uur per dag gewerkt worden. Werknemers hebben of krijgen overigens een contract voor onbepaalde tijd en kunnen tijdens het jaarmodel niet worden ontslagen, tenzij er sprake is van een dringende of gewichtige reden. Minder of geen werk is geen reden voor ontslag. 

Meenemen uren

Als een werknemer meer uren heeft opgespaard dan nodig is voor opname in het laagseizoen, dan kunnen die uren in overleg worden meegenomen naar een eventueel aansluitend jaarmodel. 

Opbouwen extra verlof

Extra verlof kan worden opgebouwd door middel van extra uren boven de gemiddelde werkweek van 37,5 uur, overuren en reisuren, 55+-dagen (als de medewerker valt onder de afbouwregeling voor de seniorendagen). De werknemer kan ook extra verlofdagen kopen (3, 6 of 9 dagen). In dit geval geeft de werkgever een tegemoetkoming in de vorm van een zogenaamd tantième. De hoogte van de tantième is afhankelijk van het aantal dagen dat wordt ingekocht en het uurloon van de werknemer.

Ledenadvies_800x450

Producten

Advies nodig?

Bedrijven die aan het jaarmodel willen meedoen, kunnen zowel werkgevers- als werknemersorganisaties om advies vragen over de voorbereiding en uitvoering. OnderhoudNL helpt u graag op weg.

Mail Vincent Sapuletej

Word ook lid

Profiteer direct van kortingen, tools, informatie en onze lobby om nog slimmer te ondernemen. Samen zijn we een sterke sector van ondernemers en vakmensen. Wij houden Nederland mooi.

Bekijk wat het lidmaatschap inhoudt