Vergoedingen - Overwerktoeslag

Geld_papier_1024x350

Overwerktoeslag

Vergoedingen - Overwerktoeslag

Let op: dit artikel is niet van toepassing op UTA-medewekers.

Er is sprake van overwerk wanneer er bij een fulltime dienstverband per loonperiode van vier weken meer gewerkt wordt dan 170 uur. Dit geldt ook voor diensten die langer duren dan acht uur op zaterdag en/of zondag.

Van overwerk kan ook sprake zijn als er meer wordt gewerkt dan is afgesproken in de overlegregeling arbeidstijden of het jaarmodel. Zo kunt uw als werkgever extra mankracht inzetten als de situatie daarom vraagt, hoewel u uw medewerker niet kunt verplichten tot overwerk. Structureel overwerk is niet toegestaan. 

Toeslag over bruto uurloon 

Als compensatie voor de extra uren aan overwerk ontvangt uw medewerker een toeslag over het bruto uurloon van 25 procent van het PRIS-uurloon, maar ten hoogste het uurloon gelijk aan het midden van de voor uw medewerker  toepasselijke loongroep. 

Voorbeeld: uw medewerker verdient € 22,98 (LG4, trede 9), werkt per vier weken meer dan 170 uur en krijgt na 170 uur 25% van € 20,89 (midden loongroep). 

Maaltijden bij overwerk 

Bij overwerken heeft uw medewerker recht op een maaltijdvergoeding. Deze maaltijdvergoeding bedraagt € 8,20 per dag en is fiscaal onbelast. Dit is een gerichte vrijstelling binnen de Werkkostenregeling (WKR). Er moet dan uiteraard wel een maaltijd tegenover de maaltijdvergoeding staan.