Onderzoek: oplossingen voor de onderhoudsbranche

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

OnderhoudNL zet zich in om de branche toekomstproof te maken. Dit doen wij onder andere door middel van uiteenlopende onderzoeken. Van het inventariseren van softwaregebruik onder leden, tot het onderzoeken van nieuwe methoden en technieken zoals testmethodieken voor het opsporen van houtrot.

Softwareonderzoek

Onderzoek innovaties schilderproces

Vanuit de wens om het schilderproces verder te brengen, houdt OnderhoudNL zich bezig met (de doorontwikkeling van) technologische innovaties. Onderzoeksbureau Twinx BV heeft in opdracht van OnderhoudNL in 2019/2020 onderzoek gedaan naar innovaties in onze branche. Momenteel wordt bekeken welke innovaties nog actueel zijn en hoe deze in de branche voet aan de grond hebben gekregen. Daarbij nemen we ook andere innovaties mee, zoals de voorlopige resultaten van vanuit het NDO houtrotonderzoek TNO, het schuurmaatje, exoskeletten, BTIC.

Download de onderzoeksresultaten van 'Innovaties in schilderwerken'

 

Onderzoek circulariteit

Wij zijn partner in het BTIC. Samen werken we aan innovatieve technieken en producten, nieuwe productiemethoden, nieuwe vormen van leren en kennisoverdracht en nieuwe manieren van aanbesteden. Dat gebeurt binnen verschillende onderzoeksprogramma’s, zoals het programma Integrale energietransitie bestaande bouw (IEBB). De sector OnderhoudNL Totaal levert zijn bijdrage als initiator en begeleider van twee onderzoeksprojecten over circulariteit:

  • De ontwikkeling van KPI’s voor CO2 en Circulariteit
  • Vooronderzoek naar de circulaire corporatiewoning

Meer over OnderhoudNL en de onderzoeken binnen BTIC

 

Onderzoek gebruik bedrijfsvoeringssoftware

OnderhoudNL doet regelmatig onderzoek naar het gebruik van bedrijfsvoeringssoftware onder leden van de sectoren Vastgoed en Totaal. Doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in het huidige softwaregebruik en om mogelijkheden aan te geven om de efficiëntie te verbeteren: waar liggen voor de bedrijven kansen om processen te verbeteren door middel van (verdere) automatisering?

Meer over dit softwareonderzoek

Nieuws

Meer nieuws

Word nu een jaar lang gratis lid!

Samen komen wij deze crisis door

De coronacrisis zorgt voor veel onzekerheid en raakt ook onze sector. Niet alleen nu, maar vooral straks. Wij gaan u zo goed mogelijk helpen deze crisis te overwinnen en daarom kunt u nu 1 jaar lang gratis proeflid worden van OnderhoudNL.

Meld u nu aan!