Wet kwaliteitborging (WKB)

Woonwijk in aanbouw

De Wet op de kwaliteitsborging in de bouw (WKB)

WKB

Als alles volgens plan gaat, treedt per 1 januari 2022 de Wet op de Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB) in werking. Ook u als OnderhoudNL-lid kunt met deze wet, die voor nieuwbouw en renovatie geldt, te maken krijgen. Daarom gaan wij onze leden over de Wkb informeren, onder meer via een cursus, een webinar en berichten in onze nieuwsbrieven.

Bouwtekening

De ingangsdatum staat nog niet helemaal vast. Deze is afhankelijk van de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De Eerste Kamer is nog niet akkoord met de invoering van deze wet. Verwacht wordt dat er in mei over wordt besloten. De kans bestaat dat de Wkb dan (opnieuw) vertraagd wordt ingevoerd.

Private kwaliteitsborgers

Door de wet vervalt de toetsing van de bouwtechnische voorschriften door het bevoegd gezag (meestal de gemeente) bij vergunningplichtige projecten. Toetsing moet vanaf 2022 door onafhankelijke kwaliteitsborgers worden uitgevoerd. De uitvoerders moeten dus zelf kunnen aantonen dat aan de bouwtechnische voorschriften wordt voldaan. De wet geldt vooralsnog alleen voor de categorie eengezinswoningen en kleinere bedrijfspanden, de zogenoemde 'gevolgklasse CC1'.

Verbeterde positie consument

Met de WKB verandert er niet alleen iets aan het toezicht, ook de positie van de consument wordt door de wet versterkt. Deze moet er zeker van kunnen zijn dat hij krijgt waar hij recht op heeft. Daartoe wordt onder andere de 5%-regeling (opschortingsrecht betaling) aangescherpt. Tijdens de bouw moeten alle betrokken partijen elkaar tijdig en verplicht informeren als er zaken niet goed lopen, de zogenoemde ketenverantwoordelijkheid. Ook dit moet problemen achteraf voor de consument voorkomen.

Milieuvergunning

De WKB geldt overigens niet voor projecten waarvoor een milieuvergunning nodig is. Bij die projecten zal nog steeds het bevoegd gezag de toetsing, controle en handhaving verzorgen.

Nieuws

Meer nieuws

Word nu een jaar lang gratis lid!

Samen komen wij deze crisis door

De coronacrisis zorgt voor veel onzekerheid en raakt ook onze sector. Niet alleen nu, maar vooral straks. Wij gaan u zo goed mogelijk helpen deze crisis te overwinnen en daarom kunt u nu 1 jaar lang gratis proeflid worden van OnderhoudNL.

Meld u nu aan!