Wet kwaliteitborging (WKB)

Woonwijk in aanbouw

De Wet op de kwaliteitsborging in de bouw (WKB)

WKB

Als alles volgens plan gaat, treedt per 1 juli 2022 de Wet op de Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB) in werking. Ook u als OnderhoudNL-lid kunt met deze wet, die voor nieuwbouw en renovatie geldt, te maken krijgen. Daarom gaan wij onze leden over de Wkb informeren, onder meer via een cursus, een webinar en berichten in onze nieuwsbrieven.

Bouwtekening

De Omgevingswet en de daaraan gekoppelde Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) regelen de nieuwe vergunningsstructuur als er voor grote bouw- of renovatieprojecten een bouwvergunning moet worden aangevraagd. Vanaf het begin zijn er grote twijfels geweest over de opzet in invoering van beide wetten. Vooral de automatisering die door de gemeentes moet worden aangepast is punt van zorg. Niet alleen de technische invoering, maar ook de vraag wie alles gaat betalen is nog niet goed beantwoord. Daarnaast zullen de gemeentes leges mis gaan lopen als zij een groot aantal vergunningen niet meer hoeven te verlenen. 

Uitstel tot 1 juli 20222

Niet alleen de gemeentes, bij monde van de VNG, waren sceptisch, ook een organisatie als Vereniging Eigen Huis had grote twijfels en heeft die twijfels ook recentelijk in de Eerste Kamer mogen toelichten. De ervaringen met proefprojecten waren onder de maat, aldus Eigen Huis, en in  de renovatie- en onderhoudssector zijn helemaal geen proefprojecten georganiseerd. Dit heeft er toe geleid dat de minister besloten heeft de invoering van Omgevingswet en de Wkb uit te stellen tot 1 juli 2022.

De Wkb gaat er komen, dat staat vast. Daarom ontwikkelt OnderhoudNL een speciale cursus voor de bij OnderhoudNL aangesloten bedrijven. De cursus zal in het najaar worden gegeven, zodat u voldoende tijd heeft om uw bedrijf voor te bereiden op de Wkb.

Private kwaliteitsborgers

Door de wet vervalt de toetsing van de bouwtechnische voorschriften door het bevoegd gezag (meestal de gemeente) bij vergunningplichtige projecten. Toetsing moet vanaf 2022 door onafhankelijke kwaliteitsborgers worden uitgevoerd. De uitvoerders moeten dus zelf kunnen aantonen dat aan de bouwtechnische voorschriften wordt voldaan. De wet geldt vooralsnog alleen voor de categorie eengezinswoningen en kleinere bedrijfspanden, de zogenoemde 'gevolgklasse CC1'.

Verbeterde positie consument

Met de WKB verandert er niet alleen iets aan het toezicht, ook de positie van de consument wordt door de wet versterkt. Deze moet er zeker van kunnen zijn dat hij krijgt waar hij recht op heeft. Daartoe wordt onder andere de 5%-regeling (opschortingsrecht betaling) aangescherpt. Tijdens de bouw moeten alle betrokken partijen elkaar tijdig en verplicht informeren als er zaken niet goed lopen, de zogenoemde ketenverantwoordelijkheid. Ook dit moet problemen achteraf voor de consument voorkomen.

Milieuvergunning

De WKB geldt overigens niet voor projecten waarvoor een milieuvergunning nodig is. Bij die projecten zal nog steeds het bevoegd gezag de toetsing, controle en handhaving verzorgen.

Nieuws

Meer nieuws

Word nu een jaar lang gratis lid!

Samen komen wij deze crisis door

De coronacrisis zorgt voor veel onzekerheid en raakt ook onze sector. Niet alleen nu, maar vooral straks. Wij gaan u zo goed mogelijk helpen deze crisis te overwinnen en daarom kunt u nu 1 jaar lang gratis proeflid worden van OnderhoudNL.

Meld u nu aan!