Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)

Restaurantieschilder aan het werk

Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)

ERM

Basis voor de certificering van bedrijven in de restauratiebranche zijn de richtlijnen van Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM). Bedrijven met ERM-certificaat werken volgens uniforme afspraken die gemaakt zijn over het leveren van kwalitatief goed werk en over het aantoonbaar en het systematisch borgen van die kwaliteit.

Restauratieschilders aan het werk

Alle leden van OnderhoudNL sector Restauratieschilders die gecertificeerd zijn door Stichting ERM voor een door KIWA uitgevoerde audit mogen het ERM-logo Erkende Restauratiekwaliteit voeren. Zij kwalificeren zich daarmee voor onderhoud en restauratie van historisch schilderwerk aan rijks- en provinciale monumenten, zoals Paleis het Loo in Apeldoorn, het Markiezenhof in Bergen op Zoom en het Aartsbisschoppelijk Paleis van Utrecht. Voor veel opdrachtgevers is ERM-certificering een voorwaarde bij de aanbesteding van restauratieprojecten of het aanvragen van subsidies.

Ondersteuning vanuit sector Restauratieschilders

Vanuit OnderhoudNL sector Restauratieschilders werken we mee aan de ontwikkeling en update van de BRL 4000 (beoordelingsrichtlijn) en de voor onze sector daarbij behorende URL 4009 (uitvoeringsrichtlijn). Ook heeft OnderhoudNL hulpmiddelen ontwikkeld om leden te helpen bij de ERM-certificering.

contactpersonen-blok-mark--ws-800x450

Mark Hulsen

Glas, Industrieel, Restauratieschilders, Opleidingen
0182 - 556 129 | Stuur mij een e-mail

contactpersonen-blok-ferdinand-ws-800x450

Ferdinand Wieman

Glas, Industrieel en Restauratieschilders
0182 - 556 139 | Stuur mij een e-mail

Video

Word nu een jaar lang gratis lid!

Samen komen wij deze crisis door

De coronacrisis zorgt voor veel onzekerheid en raakt ook onze sector. Niet alleen nu, maar vooral straks. Wij gaan u zo goed mogelijk helpen deze crisis te overwinnen en daarom kunt u nu 1 jaar lang gratis proeflid worden van OnderhoudNL.

Meld u nu aan!