Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)

Restaurantieschilder aan het werk

Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)

ERM

Basis voor de certificering van bedrijven in de restauratiebranche zijn de richtlijnen van Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM). Bedrijven met ERM-certificaat werken volgens uniforme afspraken die gemaakt zijn over het leveren van kwalitatief goed werk en over het aantoonbaar en het systematisch borgen van die kwaliteit.

Restauratieschilders aan het werk

Alle leden van OnderhoudNL sector Restauratieschilders die gecertificeerd zijn door Stichting ERM voor een door KIWA uitgevoerde audit mogen het ERM-logo Erkende Restauratiekwaliteit voeren. Zij kwalificeren zich daarmee voor onderhoud en restauratie van historisch schilderwerk aan rijks- en provinciale monumenten, zoals Paleis het Loo in Apeldoorn, het Markiezenhof in Bergen op Zoom en het Aartsbisschoppelijk Paleis van Utrecht. Voor veel opdrachtgevers is ERM-certificering een voorwaarde bij de aanbesteding van restauratieprojecten of het aanvragen van subsidies.

Ondersteuning vanuit sector Restauratieschilders

Vanuit OnderhoudNL sector Restauratieschilders werken we mee aan de ontwikkeling en update van de BRL 4000 (beoordelingsrichtlijn) en de voor onze sector daarbij behorende URL 4009 (uitvoeringsrichtlijn). Ook heeft OnderhoudNL een werkboek ontwikkeld om leden te helpen bij de ERM-certificering.
Lees het artikel in ons Magazine over ERM-certificering opent deuren

 

Werkboek ERM-certificering

Het werkboek is speciaal gemaakt voor leden die ERM-gecertificeerd willen worden. In het werkboek leest u wat er nodig is om de ERM-certificering te behalen. Ook zitten er checklists bij om te toetsen of u voldoet aan de gestelde criteria. Het nieuwe werkboek vervangt het handboek voor certificering dat tot nu toe werd gebruikt. Het werkboek is uitgebreid o.b.v. BRL ERM 4000 1.6 en URL 4009 2.0. Het werkboek is kosteloos beschikbaar voor leden van de sector Restauratieschilders.
Bestel het werkboek ERM-certificering

 

Kosten ERM-certificering

Aan de certificering door ERM zijn kosten verbonden. Zoals voor het toelatingsonderzoek door een restauratiedeskundige, de afgifte van het certificaat en de jaarlijkse licentiekosten. De certificering is drie jaar geldig, daarna is hercertificatie nodig. Bekijk hier de actuele tarieven. Voor ondernemers zonder personeel geldt een speciaal tarief. Alle kosten zijn excl. btw en kunnen jaarlijks geïndexeerd worden.

Bekijk de landkaart met ERM-gecertificeerde bedrijven

🔎 Klik op de afbeelding om de kaart te downloaden

Landkaart OnderhoudNL Restauratieschilders 20240130_1024x1448.jpg

 

Ferdinand Wieman_800x450

Ferdinand Wieman
Glas, Industrieel, Restauratieschilders en Vastgoed

06 - 27 53 48 06
Stuur mij een e-mail

Video

Uitgelicht

Uitgelicht - ERM hercertificering_1024x606

Restauratieschilder Leo Scholten:

‘ERM is de investering meer dan waard’

Paleizen, kerken en kloosters. Dat zijn de werkterreinen van restauratieschilder Leo Scholten en zijn team. Het is een vak apart met een eigen keurmerk: Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg, kortweg ERM. Hij vertelt over zijn bedrijf, de opmerkelijke klanten en het belang van een keurmerk.

U leest het in OnderhoudNL Magazine

Word ook lid

Profiteer direct van kortingen, tools, informatie en onze lobby om nog slimmer te ondernemen. Samen zijn we een sterke sector van ondernemers en vakmensen. Wij houden Nederland mooi.

Bekijk wat het lidmaatschap inhoudt