Wet Natuurbescherming (WNB)

Das in stadstuin: ook onder Wet natuurbescherming

Renovatie en sloop en de Wet natuurbescherming

Wet natuurbescherming (WNB)

De Wet natuurbescherming (WNB) schrijft voor dat wie wil gaan renoveren of slopen, een ontheffing nodig heeft als er beschermde soorten in het gedrang komen. Het aanvragen daarvan is een tijdrovende procedure.

Beschermde plantensoort muurleeuwenbek op oude muu

Wie zich niet aan de regels houdt, loopt kans op ernstige vertraging van projecten, een hoge boete en zelfs een veroordeling vanwege een economisch delict. De Wnb kan dus grote invloed hebben op onderhoudswerkzaamheden.

Door vroegtijdig onderzoek te (laten) verrichten heeft u de risico’s op tijd in beeld. De eisen uit de wet zijn bijna altijd in te passen in een bouw- of onderhoudsproject. Soms vraagt dat aanpassing in de planning of het plaatsen van voorzieningen.

Tips om risico's te beperken

Wat kunnen onderhoudsbedrijven doen om hun risico’s te beperken? Een aantal tips van ecoloog Marko Sinke van Loo Plan:

  • Begin op tijd, houd rekening met de termijnen voor onderzoek en de ontheffingsprocedure.
  • Controleer bij de gemeente of er een 'soortenmanagementplan' is. In dat geval is er al een inventarisatie gedaan en zijn er voorschriften opgesteld voor werkzaamheden aan gebouwen. De eerste plannen komen nu beschikbaar en naar verwachting zullen er snel meer volgen.
  • Wees u bewust van de kans dat er op veel plekken dieren aanwezig zijn, vooral in het broedseizoen. Bijvoorbeeld onder de dakpannen, in dakgoten, achter boeiboorden of houtbekleding en in schoorstenen, maar ook in de tuin waar u een steiger plaatst.
  • Laat zien dat de impact van de werkzaamheden op dieren onderkent en toon aan wat u doet om die impact te beperken (leg vast wat u doet of controleert).
  • Wees inventief; soms zijn goedkope en eenvoudige oplossingen mogelijk. Zo is met een iets andere montage van rachels al toegang mogelijk voor vleermuizen.
  • Neem bij twijfel contact op met OnderhoudNL of met een ecoloog.
Meer over de ontheffingsprocedure
Jeroen van Dorp_800x450

Jeroen van Dorp

Projecten en Partners
0182 - 556 132 | 06 20 83 48 71
Stuur mij een e-mail

Zelf doen of specialist inhuren?

Zwaluwnest

Als de Wet Natuurbescherming (WNB) niet uw dagelijks werk is, zijn er veel valkuilen. Maar weinig bouw- en onderhoudsbedrijven hebben alle kennis zelf in huis.

OnderhoudNL heeft afspraken gemaakt met de ecologen van Loo Plan. Leden kunnen met 10% korting een quickscan laten uitvoeren om te zien of ontheffing nodig is of niet.

Naar looplan.nl

Nieuws

Meer nieuws

Word ook lid

Profiteer direct van kortingen, tools, informatie en onze lobby om nog slimmer te ondernemen. Samen zijn we een sterke sector van ondernemers en vakmensen. Wij houden Nederland mooi.

Bekijk wat het lidmaatschap inhoudt