Subsidies

Subsidies voor schilder- en onderhoudswerkzaamhede

Subsidies

Subsidies

Subsidies kunnen bepalend zijn voor het verstrekken van schilder- of onderhoudsopdrachten. Daarom is het zowel voor opdrachtnemer als opdrachtgever belangrijk om op de hoogte te blijven van subsidieregelingen met betrekking tot energiebesparing, innovatie en monumentenzorg.

Renovatie-appartementen-1024x350

Energiesubsidies

Subsidies voor energiebesparende maatregelen - zowel voor particulieren als bedrijven - behoren tot de extra maatregelen die het kabinet heeft genomen om de klimaatdoelstellingen te halen. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van dubbel glas.
Meer over energiesubsidies

 

Innovatiesubsidies

Met het programma Horizon 2020 stimuleren de Europese Commissie en Nederlandse overheid bedrijven en kennisinstellingen die zich bezig houden met onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie in internationaal verband. Daarnaast bestaan er diverse andere financiële regelingen voor innovatie. Wist u dat TNO ondersteuning biedt aan het midden- en kleinbedrijf bij innovatietrajecten?
Ga naar mkbservicedesk.nl voor meer informatie

 

Instandhoudingssubsidies

Eigenaars of beheerders van monumenten kunnen ieder voorjaar subsidie aanvragen voor reguliere onderhoudskosten. Voor rijksmonumenten met een woonhuisfunctie is er de subsidie woonhuismonumenten. Voor overige gebouwen is er de subsidieregeling instandhouding monumenten (SIM). Om in aanmerking te komen voor deze zogenaamde instandhoudingssubsidies, stellen Rijk en provincies vaak als eis dat gewerkt wordt volgens de kwaliteitsrichtlijnen van de ERM.
Ga naar restauratiefonds.nl voor meer informatie

 

okke

Okke Spruijt

Directie
0182 - 556 140 | Stuur mij een e-mail

Producten

Subsidie woningeigenaren

Geld_papier_1024x350


Bent u eigenaar én bewoner van uw woning? Dan kunt u t/m 31 december 2020 profiteren van de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH). Bijvoorbeeld bij het plaatsen van HR++-glas of triple glas.

Meer over de SEEH

Nieuws

Meer nieuws

Word nu een jaar lang gratis lid!

Samen komen wij deze crisis door

De coronacrisis zorgt voor veel onzekerheid en raakt ook onze sector. Niet alleen nu, maar vooral straks. Wij gaan u zo goed mogelijk helpen deze crisis te overwinnen en daarom kunt u nu 1 jaar lang gratis proeflid worden van OnderhoudNL.

Meld u nu aan!