Ontheffing aanvragen Wet natuurbescherming (WNB)

Zwaluwnest

Ontheffing aanvragen Wet natuurbescherming

Gedragscode als basis

Ontheffing aanvragen WNB

Wilt u werkzaamheden uitvoeren op een plek waar beschermde planten of dieren voorkomen? Misschien heeft u in het kader van de Wet natuurbescherming (WNB) een ontheffing nodig.

Huismus op het dak - CC Bayjedevries

Eerst onderzoek en plan van aanpak

Om in aanmerking te komen voor een ontheffing, moet een ecoloog eerst onderzoeken of er bepaalde soorten aanwezig zijn. Vaak gaat het vooral om huismussen en gierzwaluwen, want die nestelen in gebouwen en hebben 'jaarrond beschermde nesten'. Na het onderzoek volgt zo nodig een plan van aanpak voor alternatieve nestgelegenheid. De dieren moeten ook tijd krijgen om te wennen aan hun nieuwe behuizing. Het hele traject duurt al gauw anderhalf tot twee jaar.

Ontheffingsprocedure

U moet rekening houden met lange procedures. De ontheffingsprocedure bij de provincie neemt minstens 13 weken in beslag. Tussen de ontheffingsaanvraag en het definitieve besluit zit niet zelden 30 weken.  Het is dus zaak om tijdig voorbereidingen te treffen en te zorgen voor alternatieven.

Gedragscode als basis ontheffingsprocedure

Door de voorwaarden en de maatregelen in een zogenoemde gedragscode vast te leggen, kan de procedure soepeler verlopen. De provincie accepteert commitment aan zo'n goedgekeurde gedragscode als basis voor de ontheffingsprocedure. OnderhoudNL heeft zich in overleg met de vereniging van woningcorporaties Aedes en met toestemming van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) aangesloten bij de gedragscode die door Aedes is opgesteld. 

Compenserende maatregelen

Wordt de aanvraag toegekend, dan moeten er meestal compenserende maatregelen worden getroffen. Denk aan vleermuizenkasten, mussenvides of aangepaste dakpannen voor gierzwaluwen. Sommige van deze voorzieningen moeten maanden - en in uitzonderlijke gevallen zelfs meerdere jaren - van tevoren worden aangebracht.

Jeroen van Dorp_800x450

Jeroen van Dorp
Projecten en Partners

06 - 20 83 48 71
Stuur mij een e-mail

Zelf doen of specialist inhuren?

Zwaluwnest

Als de Wet Natuurbescherming (WNB) niet uw dagelijks werk is, zijn er veel valkuilen. Maar weinig bouw- en onderhoudsbedrijven hebben alle kennis zelf in huis.

OnderhoudNL heeft afspraken gemaakt met de ecologen van Loo Plan. Leden kunnen met 10% korting een quickscan laten uitvoeren om te zien of ontheffing nodig is of niet.

Naar looplan.nl

Word ook lid

Profiteer direct van kortingen, tools, informatie en onze lobby om nog slimmer te ondernemen. Samen zijn we een sterke sector van ondernemers en vakmensen. Wij houden Nederland mooi.

Bekijk wat het lidmaatschap inhoudt