Kwalificatiedossier Glaszetter

Kwalificatiedossier Glaszetter

Voor u als bedrijf zijn er verschillende beroepsopleidingen in het mbo beschikbaar. Al deze opleidingen zijn beschreven in de kwalificatiestructuur van het mbo. Deze wordt beheerd door de SBB, die u waarschijnlijk kent omdat zij ook de erkenning als leerbedrijf afgeven. Elke opleiding is beschreven in een Kwalificatiedossier, dat beschrijft wat de leerling aan het eind van de opleiding moet kennen en kunnen om het diploma te kunnen halen.

Glaszetten_1024x350

Experts uit de praktijk

De SBB is ervoor verantwoordelijk dat de mbo-opleidingen die door ROC’s worden gegeven actueel blijven. Dat wordt gedaan door mensen die weten hoe je zo’n opleiding beschrijft. Maar zij hebben onvoldoende kennis van de inhoud van het beroep. Daarvoor worden experts gevraagd, die dagelijks in de beroepspraktijk werken. Dus mensen uit het onderwijs (docenten, teamleiders) en natuurlijk ondernemers die elke dag ervaren welke eisen er aan de medewerker worden gesteld.

Onderhoud aan de Kwalificatiedossiers

De mbo-opleidingen die door ROC’s worden aangeboden, worden gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW). Het ministerie wil zeker weten dat voor dat geld een kwalitatief goede opleiding wordt aangeboden. Daarom moet de SBB regelmatig onderhoud plegen aan de Kwalificatiedossiers. En dat onderhoud moet zorgvuldig gebeuren, wat leidt tot een proces met een doorlooptijd van meer dan een jaar.

Welke stappen worden gezet?

In het onderhoudsproces van een Kwalificatiedossier worden verschillende stappen gezet.

  • Allereerst wordt de beschrijving van het beroep aangepast. Dit gebeurt bij de opleidingen in onze bedrijfstak door in de praktijk door OnderhoudNL. Hierbij worden natuurlijk al de leden betrokken die verstand hebben van de beroepspraktijk.
  • Vervolgens wordt een werkgroep ingericht van mensen van de SBB (die het proces begeleiden), mensen vanuit het onderwijs (enkele docenten en teamleiders vanuit ROC’s die de opleiding aanbieden) en het bedrijfsleven. OnderhoudNL betrekt hier de ondernemers bij die bij het eerste punt aan de slag zijn gegaan.
  • De werkgroep bespreekt de noodzakelijke aanpassingen, waarbij de SBB-mensen de afspraken in tekstvoorstellen voorlegt. Zo worden verschillende concepten besproken, totdat iedereen tevreden is over een nieuwe tekst voor het Kwalificatiedossier.
  • Het concept-document wordt vervolgens voorgelegd aan een commissie die toetst of het aan alle voorschriften voldoet. Dit gaat over wettelijke eisen die aan een Kwalificatiedossier worden gesteld, maar ook de manier waarop werkzaamheden zijn beschreven. Dit laatst is, omdat alle Kwalificatiedossiers in Nederland, of het nu om de kappersopleiding gaat, de metaalbewerker of de glaszetter, op een vergelijkbare manier moeten zijn beschreven, met gebruik van dezelfde termen.
  • Als de commissie het dossier goedkeurt, wordt aan het marktsegment Afbouw en Onderhoud gevraagd om het aangepaste Kwalificatiedossier vast te stellen.
  • En als dat is gebeurd, wordt het voorgelegd aan de minister van OCW om het vast te stellen.
  • De laatste stap is dat de ROC’s hun opleiding aanpassen aan de inhoud van het nieuwe dossier.
Terug naar het themadossier Opleiden & Ontwikkelen

Meer opleidingsnieuws

Word ook lid

Profiteer direct van kortingen, tools, informatie en onze lobby om nog slimmer te ondernemen. Samen zijn we een sterke sector van ondernemers en vakmensen. Wij houden Nederland mooi.

Bekijk wat het lidmaatschap inhoudt