Werkhervattingskas

header_liveblog_onderhoudkandoor_1024x350

Werkhervattingskas

Als werkgever krijgt u aan het eind van elk jaar van de Belastingdienst een Whk-beschikking toegestuurd. Whk staat voor Werkhervattingskas en dit kunt u zien als een pot waaruit onder andere de WGA- en Ziektewetuitkeringen worden betaald. Als werkgever draagt u hieraan bij door middel van de premie Werkhervattingskas.

Ziekte-en-re-integratie-1024x350

Werk Inkomen naar Arbeidsvermogen

De werkhervattingskas (Whk) is ingevoerd op 1 januari 2007, als tweede stap na de invoering van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) op 1 januari 2006. Is uw medewerker twee jaar ziek en kan hij of zij door arbeidsongeschiktheid 65% of minder verdienen dan het oude loon? Dan geldt de WIA. De WIA kent twee soorten uitkeringen:

  • de Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en
  • de Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (IVA).

Bij een gedeeltelijke (35% - 80%) arbeidsongeschiktheid of een volledige maar niet duurzame arbeidsongeschiktheid (80% – 100%), komt een werknemer in de WGA. Bij volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid komt iemand in de IVA. Bij de IVA worden de uitkeringslasten niet doorbelast aan de werkgever, bij de WGA wel.

Beschikking Whk

U blijft als werkgever na de eerste twee jaar loondoorbetaling nog tien jaar verantwoordelijk voor de WGA uitkering. Sinds 1 januari 2014 gelden de risico’s niet alleen voor medewerkers in vaste dienst, maar ook voor flex- en tijdelijke medewerkers. Via de beschikking Loonheffingen gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas (Whk) worden deze kosten van UWV door de Belastingdienst doorbelast aan die werkgevers die het arbeidsongeschiktheidsrisico hebben ondergebracht bij UWV. 

Webinar

Het kan zijn dat de beschikking niet klopt en u wellicht een te hoog premiepercentage betaalt. De Whk-beschikking kan met terugwerkende kracht, tot vijf jaar in het verleden, worden gecorrigeerd. Hoe? Dat lichten we graag toe in ons webinar die u hier kunt terugkijken.

Eigenrisicodragerschap

Naast publiek verzekeren via het UWV, kunt u ook eigenrisicodrager worden. Als eigenrisicodrager neemt u verantwoordelijkheid voor uw zieke (ex-)medewerkers. U kiest er niet voor om de desbetreffende dossiers uit te besteden bij UWV, maar houdt hier zelf de regie over. Aan de ene kant betaalt u dus de uitkeringen zelf, aan de andere kant houdt u meer grip op kosten en re-integratie van medewerkers.

Nieuws

Uitgelicht

Uitgelicht-OnderhoudNL Verzekeringen-Whk_1024x606

Foute Whk-beschikking kan uw bedrijf onnodig veel geld kosten

Heeft u recent van de Belastingdienst de beschikking Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) 2023  ontvangen? Laat deze dan goed controleren. De premie die de belastingdienst u toerekent blijkt in 1 op de 3 gevallen niet te kloppen waardoor uw bedrijf wellicht een te hoog premiepercentage betaalt. De Whk-beschikking kan met terugwerkende kracht, tot vijf jaar in het verleden, worden gecorrigeerd. OnderhoudNL Verzekeringen kan u daarbij helpen.

U leest het in OnderhoudNL Magazine

Word ook lid

Profiteer direct van kortingen, tools, informatie en onze lobby om nog slimmer te ondernemen. Samen zijn we een sterke sector van ondernemers en vakmensen. Wij houden Nederland mooi.

Bekijk wat het lidmaatschap inhoudt