Coronavirus

Overzicht Corona-virus

Coronavirus (Covid-19)

Laatst bijgewerkt op maandag 30 maart om 18.13 uur

Veel bedrijven maken zich zorgen over de verspreiding van het coronavirus in Nederland en daarbuiten. In dit overzicht vindt u handige adviezen voor veelgestelde vragen.

coronavirus

Veilig doorwerken tijdens coronacrisis?

Download het protocol Samen Veilig Doorwerken

 

Meest gestelde vragen

Ledenadvies ontvangt veel vragen over het corona-virus. Een selectie van de meest gestelde vragen en antwoorden zijn gebundeld. Staat uw vraag er niet tussen, stel deze dan aan Ledenadvies.
Bekijk de antwoorden op de meest gestelde vragen

 


Nieuwe overheidsmaatregelen

Vanaf dinsdag 17 maart gelden er nieuwe overheidsmaatregelen om ondernemers tegemoet te komen:

 • Werktijdverkorting wordt Noodfonds Overbrugging Werkbehoud (NOW)
  Het is sinds dinsdag 17 maart niet langer mogelijk om werktijdverkorting aan te vragen in verband met het coronavirus. Ter vervanging komt er nu de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Momenteel wordt overleg gevoerd met UWV over de uitvoering van deze regeling en is een aanvraag indienen niet mogelijk.
  De hoofdlijnen van deze regeling (Rijksoverheid)

   
 • Extra ondersteuning ZZP'ers
  Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.
  Bbz aanvragen

   

 • Borgstelling MKB-kredieten
  In de regeling Borgstelling MKB-kredieten wordt de omvang van de borg verhoogd van 50 naar 75%.De maximale looptijd van een overbruggingskrediet als gevolg van liquiditeitsproblemen door de Coronaproblematiek is een jaar. Naast de verhoging van het percentage worden ook andere voorwaarden van de regeling versoepeld. De borgstelling moet bij RVO aangevraagd worden via de bank waar men het krediet afsluit.
  Meer informatie over Borgstelling MKB-kredieten

   

 • Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes
  Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen.
  Bijzonder uitstel van betaling Belastingdienst

   

  Ook kan de Belastingdienst gevraagd worden om een lagere voorlopige aanslag in verband met mogelijk lagere winst. Deze verzoeken, aldus de brief aan de Kamer, zullen worden ingewilligd.
  Lagere voorlopige aanslag Belastingdienst

   

 • Betalingsregeling pensioen BPF Schilders
  U kunt een betalingsregeling met BPF Schilders afspreken. Tijdelijk gelden dan andere afspraken voor het innen van de premie. Kiest u daarvoor? Stuur dan naar incasso@bpfschilders.nl een e-mail.
  Uitstel betaling pensioenpremies BPF Schilders


Meldpunt

Voor leden die tegen ernstige problemen oplopen als gevolg van het corona-virus heeft OnderhoudNL een Meldpunt Coronavirus in het leven geroepen. Het Meldpunt is te bereiken via telefoonnummer 0182-556124. Ook kunt u een e-mail sturen naar f.visser@onderhoudnl.nl. U kunt natuurlijk ook altijd het centrale nummer bellen.

Informeer opdrachtgevers en/of bewoners

Maak gebruik van onze modelbrieven richting opdrachtgevers en/of bewoners. Hiermee kunt u hen informeren over de standpunten van uw bedrijf betreft maatregelen én als een opdracht vertraging oploopt of zelfs niet meer wordt uitgevoerd. Of download de poster die u kunt e-mailen of ophangen waar u aan het werk bent.
Download modelbrief aan opdrachtgevers betreft uw maatregelen


Download modelbrief aan opdrachtgevers uitstel/annulering opdrachten


Download modelbrief aan bewoners betreft uw maatregelen


Informeer bewoners over uw maatregelen via de speciale poster (voor leden)

 

Informeer werknemers

Maak gebruik van de voorbeeldbrief om werknemers te informeren over het coronavirus en hoe er mee om te gaan.
Download de voorbeeldbrief richting medewerkers

 

Het is belangrijk dat alle werknemers op de hoogte zijn van het coronavirus. Soms hebben bedrijven te maken met werknemers die een andere taal spreken of laaggeletterd zijn. Speciaal daarvoor heeft Tel mee met Taal een handig overzicht met posters en animaties om ook deze groep te bereiken. 
Download de tools van Tel mee met Taal

 

Corona en het beroepsonderwijs

BBL-onderwijs dat bij bedrijven plaatsvindt kan doorgaan, op voorwaarde dat de ontvangende organisatie of school dat toestaat, handelt conform de richtlijnen van de overheid en het onderwijs plaatsvindt op een wijze die past bij de richtlijnen van RIVM en GGD.

In de BBL is doorgaans sprake van een arbeidsovereenkomst. Daarom is het wel of niet voortzetten van de bpv in het betreffende leerbedrijf in eerste instantie ter beoordeling van de werknemer (student) en het leerbedrijf. Als de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, eindigt doorgaans ook de praktijkovereenkomst. De verbintenis met de school blijft dan wel bestaan. Er moet dan een vervangende leerwerkplek worden gevonden.

Download het servicedocument mbo-aanpak Coronavirus 2.0

Download de Handreiking Verantwoord Diplomabesluit

 

 

Werken in België of Duitsland

Voor bedrijven die opdrachten uitvoeren in België of Duitsland zijn er verscherpte maatregelen en is het aan te raden de nationale en lokale instructies goed te lezen.

Bekijk de vragen en antwoorden over werken in België of Duitsland

 

Help de zorg met overbodige mondmaskers

Ziekenhuizen, huisartsen en zorginstellingen gaan hard door hun voorraad mondmaskers heen. En wij kunnen hen een beetje helpen. Hoe? Heeft uw bedrijf voldoende mondmaskers van alleen het type FFP2, FFP3 of N95 en kunt u er een aantal kwijt? Al zijn het er maar een paar. Kijk dan op ziekenhuis.nl of er een ziekenhuis in de buurt is, bel of mail hen en breng de overbodige voorraad langs. Kijk wel goed of u de juiste maskers heeft en of u ze natuurlijk kwijt kan. Laat ons ook weten in een e-mail of op social media als u heeft bijgedragen aan deze actie.

Aangepast beleid OnderhoudNL-bijeenkomsten en bedrijfsbezoeken

OnderhoudNL is een vereniging met veel persoonlijke ontmoetingen. Daarin schuilt nu een potentieel risico bij het indammen van het coronavirus. Vanuit het RIVM en Rijksoverheid geadviseerde handelswijze is besloten dat vergaderingen of bezoeken die niet dringend moeten worden afgelegd in ieder geval worden verzet. Wij hebben in onze afweging meegenomen dat u allen leidinggevende bent van uw organisatie en dat het uiteraard zeer onwenselijk zou zijn als deze bijeenkomst/ontmoeting er op enigerlei wijze aan zou bijdragen dat u zou uitvallen de komende tijd. Ook de trainingen gaan tot 1 juni niet door.
Bekijk alle geannuleerde bijeenkomsten, trainingen en externe evenementen

 

Laatste updates

Wij sluiten ons volledig aan bij de richtlijnen en adviezen die zijn gepubliceerd door VNO-NCW, MKB Nederland, het RIVM en de Rijksoverheid. Denk erom dat de situatie per dag kan veranderen, en dat ook de officiële instanties zelfs op dit moment nog niet alle antwoorden klaar hebben. Er is continue communicatie met onze contactpersonen bij MKB Nederland om u zo actueel mogelijk te kunnen informeren.

Nieuws

Meer nieuws

Word nu een jaar lang gratis lid!

Profiteer van onze kennismakingsaanbieding

Wij geven u nu een jaar lang gratis én vrijblijvend het OnderhoudNL proeflidmaatschap!

U betaalt gedurende een jaar na aanmelding geen contributie en bedrijfstakheffing. Het lidmaatschap stopt automatisch na een jaar. U wordt tijdens uw proeflidmaatschap door ons benaderd met informatie over verlenging.

Meld u nu aan!

OnderhoudNL Partners