Nieuws_1024x175

Cao-partijen nog steeds in gesprek over loonstijging 2024, ondanks berichtgeving vakbonden

Cao-partijen nog steeds in gesprek over loonstijging 2024, ondanks berichtgeving vakbonden

Wij zijn onaangenaam verrast door het nieuwsbericht van de vakbonden over een cao-loonsverhoging van 3,3% per 1 januari 2024. Op 29 september lieten wij u weten dat het laatste overleg op 28 september tussen cao-partijen niet tot overeenstemming heeft geleid. Dit is momenteel ongewijzigd en partijen staan nog steeds lijnrecht tegenover elkaar. Om verwarring te voorkomen leggen we u graag uit hoe het zit.

Cao-partijen nog steeds in gesprek over loonstijgi
Cao-partijen nog steeds in gesprek over loonstijgi

Waar komt de datum 1 oktober vandaan en wat houdt het in? 

In artikel 28 lid 3 van de cao SAVG staat het volgende: De loonsverhoging over de periode 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 wordt vóór of uiterlijk op 1 oktober 2023 door partijen bij deze CAO overeengekomen. De stijging van de uurlonen in de loonschalen en, indien van toepassing, de FUWA-toeslag, voor de periode 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 wordt gekoppeld aan de ontwikkelingen van de CBS consumentenprijsindexcijfer (reeks voor alle huishoudens, afgeleid juli 2022 - juli 2023). Bovenop deze index zullen partijen met elkaar in overleg treden om te beoordelen of de ontwikkelingen in de sector en de monitoring van de maatregelen RVU en generatiepact, zoals beschreven in artikel 63 lid 3 respectievelijk lid 4, aanleiding geven om een extra verhoging door te voeren voor de periode 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024. 

In de cao is niet vastgelegd wat er gebeurt als cao-partijen de datum van 1 oktober niet halen. In het verleden werden cao-verhogingen soms (te) laat in het najaar vastgesteld door cao-partijen. Om zowel werkgevers als medewerkers toch op tijd te kunnen informeren over de loonstijging, hebben cao-partijen afgesproken om 1 oktober als een ‘procesafspraak’ op te nemen in de huidige cao. Niet als ultimatum. Uit het nieuwsbericht van de bonden blijkt dat zij deze datum nu interpreteren als een automatische vaststelling van de loonsverhoging (afgaand op de CBS-cijfers over de afgeleide inflatie in juli van 2023, is die verhoging 3,3% per 1 januari 2024). Die interpretatie is onjuist en zorgt onnodig voor verwarring.

Positief afwijken 

In de berichten van de vakbonden wordt ook gesuggereerd dat wij vinden dat medewerkers in functiegroep 10 en medewerkers boven de hoogste trede van de loonschaal, geen recht hebben op de loonsverhoging. In ons nieuwsbericht van vorig jaar leggen we de uitwerking van artikel 28 cao SAVG uit. Het gaat hier dus niet om wat OnderhoudNL ‘vindt’. Onder het kopje ‘Positief afwijken’ staat zelfs: “In gevallen dat een loonsverhoging op basis van artikel 28 cao SAVG niet van toepassing is, kan de werkgever besluiten om de medewerker toch een verhoging toe te kennen. Hoe hoog deze verhoging is, dat mag de werkgever zelf bepalen.”. 

Wij zijn van mening dat wanneer de cao-loonsverhoging niet van toepassing is op specifiek de medewerkers die qua salaris boven de loonschalen zitten en loongroep 10 en 11(!), het aan de werkgever is om te beslissen om die medewerkers toch een verhoging toe te kennen. Vorig jaar hebben overigens bijna alle medewerkers in deze categorie van hun werkgevers een verhoging gehad. 

En nu?

In tegenstelling tot wat de bonden melden in hun nieuwsbericht, zijn OnderhoudNL, LBV, FNV en CNV op dit moment dus nog steeds met elkaar in gesprek over de vaststelling van de loonsverhoging per 1 januari 2024. 

Raadpleeg ons themadossier over de cao's
contactpersonen-blok-Dick-800x450

Dick Voortman
Arbeidsverhoudingen (pensioen)

06 - 10 95 31 65
Stuur mij een e-mail

Ledenadvies_800x450

Volg ons op social media:

Meer nieuws van afgelopen week

Meer nieuws

Word ook lid

Profiteer direct van kortingen, tools, informatie en onze lobby om nog slimmer te ondernemen. Samen zijn we een sterke sector van ondernemers en vakmensen. Wij houden Nederland mooi.

Bekijk wat het lidmaatschap inhoudt