Nieuws_1024x175

Voor wie precies geldt de loonsverhoging van 10,3% per week 1 van 2023?

Voor wie precies geldt de loonsverhoging van 10,3% per week 1 van 2023?

Bij Ledenadvies komt momenteel veel de vraag binnen voor welke functies nu precies de 10,3% loonsverhoging per week 1 van 2023 van toepassing is. In dit artikel willen wij aan de hand van voorbeelden uitleg geven aan de uitwerking van de loonsverhoging. Dit bericht is ook verstuurd naar de bij ons bekende salaris- en administratiekantoren. Laat uw salaris- en administratiekantoor bij vragen ook gerust contact opnemen met Ledenadvies.

Voor wie precies geldt de loonsverhoging van 10,3%
Voor wie precies geldt de loonsverhoging van 10,3%

Voor wie geldt de loonsverhoging?

Let op: door de algemeen verbindend verklaring is artikel 28 lid 6 CAO SAVG gewijzigd in artikel 28 lid 5 CAO SAVG 

De loonsverhoging geldt voor alle medewerkers onder de cao SAVG, die een uurloon hebben in de loonschalen. Als de medewerker een FUWA-toeslag volgens de cao (zie hieronder bij ‘FUWA-toeslag’) ontvangt wordt deze ook meegenomen in de verhoging.

Loontabellen met ingang van week 1 van 2022.jpg

In artikel 28 van de CAO SAVG staat: "De uurlonen in de loonschalen en, indien van toepassing, de FUWA-toeslag, worden als volgt verhoogd: Week 1 van 2023 met 10,30 procent structureel..

Dit houdt in dat de getallen, de uurlonen, in de loonschalen worden verhoogd. Bij de invoering van de functie- en loonschalen op 6 april 2013 was de strekking dat werkgevers en medewerkers de loonschalen zouden gebruiken en daarboven geen toeslagen meer zouden betalen. In de huidige markt komt het echter voor dat een medewerker meer verdient dan de maximale trede in zijn/haar loonschaal.

Afbeelding: de huidige loonschalen 2022 worden als uitgangspunt gebruikt voor de vaststelling van de verhoging 2023 (klik op de afbeelding om de loonschalen te downloaden)

Ter illustratie: Een medewerker met een functie van ‘Schilder 2’ (loongroep 4) heeft een uurloon van € 23. Hierdoor verdient de medewerker meer dan het maximale uurloon in loongroep 4 in 2022 van € 20,83 (trede 9). In dit geval is de loonsverhoging van 10,3% niet van toepassing.
Maar let op: als sprake is van de FUWA-toeslag volgens de cao dan heeft die medewerker met een uurloon boven de € 20,83 wel recht op 10,3% verhoging. We gaan hier straks nader op in bij de voorbeelden.

FUWA-toeslag

Bij het PRIS-uurloon (het minimum bruto-uurloon waarop een medewerker op grond van de cao SAVG recht heeft) kan een eventuele FUWA-toeslag inbegrepen zijn. Dit is een FUnctieWAarderingstoeslag voor medewerkers die in 2013 door de overgang naar de nieuwe functie- en loonstructuur er qua salaris op achteruit zouden gaan. Het bedrag dat zij meer verdienden dan destijds het maximum in hun schaal, heet FUWA-toeslag. Een FUWA-toeslag kan uitgedrukt worden in een percentage of een vast bedrag. De officiële tekst in cao SAVG: Fuwa-toeslag (functiewaarderingstoeslag): toeslag bestaande uit het verschil tussen het loon van de werknemer tot en met 5 april 2013 en het maximum van de bij zijn functiegroep behorende loongroep vanaf 6 april 2013.

Bij een verhoging van de FUWA-toeslag is volgens artikel 28 lid 5 cao SAVG het volgende van toepassing: 'Bij het vaststellen van de verhogingen van de uurlonen blijven procentueel vastgestelde FUWA-toeslagen gehandhaafd, en worden de in een bedrag vastgestelde toeslagen niet gewijzigd.' We gaan hier straks nader op in bij de voorbeelden.

Positief afwijken

In gevallen dat een loonsverhoging op basis van artikel 28 cao SAVG niet van toepassing is, kan de werkgever besluiten om de medewerker toch een verhoging toe te kennen. Hoe hoog deze verhoging is, dat mag de werkgever zelf bepalen. Hiermee wijkt de werkgever dan positief af van de cao. Werkgevers die Ledenadvies hierover gesproken hebben, geven aan hier rekening mee te houden. Mocht u positief afwijken en besluiten de medewerker toch een verhoging te geven? Vermeld dan expliciet dat uw medewerker hieraan geen rechten kan ontlenen voor 2024. Let op: het kan zijn dat in de individuele arbeidsovereenkomsten andere afspraken staan over het krijgen van een verhoging.

Voorbeelden:

  1. Medewerker (Schilder 2, LG 4) heeft een uurloon van € 20,00. De medewerker heeft gewoon een uurloon gekregen en is niet ingedeeld in een trede. Het maximum van LG 4 is € 20,83. De medewerker heeft recht op de 10,3% verhoging.

  2. Medewerker (Glaszetter 2, LG 3) heeft een uurloon van € 19,71 (trede 9) met een procentuele FUWA-toeslag van 5%. Het uurloon en de FUWA-toeslag worden verhoogd met 10,3%.

  3. Medewerker (Allround Schilder, LG 5) heeft een uurloon van € 25 en geen FUWA-toeslag. De medewerker is in 2018 in dienst gekomen, heeft gewoon een uurloon gekregen en is niet ingedeeld in een trede. De medewerker zit boven het maximum van LG 5 (€ 21,94). De medewerker heeft geen recht op de loonsverhoging. Het staat de werkgever vrij om positief af te wijken en de medewerker toch een verhoging te geven.

  4. Medewerker (Werkvoorbereider, LG 7) heeft een uurloon van € 24,75 (trede 9) en een persoonlijke toeslag van € 2,25. Alleen het uurloon zal worden verhoogd met 10,3%. De toeslag is geen officiële FUWA-toeslag volgens de cao.

  5. Medewerker (Financieel administratief medewerker, LG 5) heeft een uurloon van € 21,94 en een vaste FUWA-toeslag van € 3,06. Hiermee verdient de medewerker in totaal net zoveel als de medewerker in voorbeeld nummer 3, namelijk € 25. Het uurloon van de medewerker zal met 10,3% worden verhoogd. De vaste FUWA-toeslag zal niet worden verhoogd en blijft € 3,06.

  6. Medewerker (Bedrijfsleider, LG 10) heeft een uurloon van € 29. Binnen de cao SAVG bestaan geen loongroepen van functiegroepen 10 en 11. Dit uurloon wordt veelal vastgesteld in onderhandeling tussen werkgever en medewerker. Medewerker heeft geen recht op de loonsverhoging. Het staat de werkgever vrij om positief af te wijken en de medewerker toch een verhoging te geven.

Functie- en loongebouw

Het functie- en loongebouw is in 2013 in onze bedrijfstak ingevoerd. Sinds die tijd is het niet meer de leeftijd die bepaalt hoeveel iemand verdient, maar gaat het juist om wat iemand doet. Op basis van de functie van de medewerker wordt een loongroep toegekend. Zo wordt een 'Schilder 2' uit functiegroep 4 (FG 4) gekoppeld aan loongroep 4 (LG 4). Functiegroep en loongroepen zijn te vinden in bijlage 2 en bijlage 5 van de cao SAVG.

Kort samengevat

Voor alle duidelijkheid: de uurlonen in de loonschalen van het functie- en loongebouw onder de cao SAVG én, wanneer van toepassing, de FUWA-toeslag, worden per 1 januari 2023 met 10,3% verhoogd. De verhoging luistert nauw en is vaak maatwerk. Let per situatie en medewerker dus goed op en raadpleeg Ledenadvies!

Actueel

Het ministerie van SZW heeft besloten om de cao SAVG algemeen verbindend te verklaren (AVV). Hierdoor is de cao SAVG per week 1 van 2023 van toepassing op álle werkgevers en medewerkers in de bedrijfstak. De loonsverhoging van 10,3%, zoals hierboven uitgelegd, geldt voor de medewerkers waarop het betrekking heeft.

Lees hier alles over de loonsverhoging van 10,3%
contactpersonen-blok-Dick-800x450

Dick Voortman
Arbeidsverhoudingen (pensioen)

06 - 10 95 31 65
Stuur mij een e-mail

Ledenadvies_800x450

Volg ons op social media:

Meer nieuws van afgelopen week

Meer nieuws

Word ook lid

Profiteer direct van kortingen, tools, informatie en onze lobby om nog slimmer te ondernemen. Samen zijn we een sterke sector van ondernemers en vakmensen. Wij houden Nederland mooi.

Bekijk wat het lidmaatschap inhoudt