Pay-off header OnderhoudNL

OnderhoudNL en Aedes ondertekenen digiDeal om digitale gegevensuitwisseling via DICO standaard te stimuleren

OnderhoudNL en Aedes ondertekenen digiDeal om digitale gegevensuitwisseling via DICO standaard te stimuleren

Vandaag hebben we samen met de branchevereniging voor woningcorporaties Aedes, een digiDeal ondertekend om te stimuleren dat de DICO standaard geschikt gemaakt wordt voor het digitaal uitwisselen van gegevens tussen woningcorporaties en onderhoudsbedrijven. Bij dat uitwisselen ontstaan vaak praktische problemen bijvoorbeeld door het steeds opnieuw moeten opschrijven, invoeren en interpreteren van orders, leverbonnen, planningen, onderhoudsopdrachten en facturen. Met toepassing van de DICO standaard is dat verleden tijd.

OnderhoudNL en Aedes ondertekenen digiDeal om digi
OnderhoudNL en Aedes ondertekenen digiDeal om digi

De ondertekening door OnderhoudNL voorzitter Henk den Boer en Aedes voorzitter Martin van Rijn tijdens de Aedes-corporatiedag in Apeldoorn, bezegelt de samenwerking met Ketenstandaard (eigenaar en beheerder van de DICO standaard) en digiGO (hét platform voor het versnellen van de digitale samenwerking in de ontwerp, bouw-, en technieksector)

Waarom is DICO nodig?

Woningcorporaties beheren in Nederland ongeveer één derde van alle woningen. Dat betekent dat zij veel samenwerken met onderhoudsbedrijven voor het dagelijks onderhoudsproces aan die woningen. Jaarlijks worden er veel onnodige kosten gemaakt en gaat er veel tijd verloren aan fouten en miscommunicatie tussen woningcorporaties en onderhoudsbedrijven. Dit komt doordat beide partijen veel informatie en gegevens uitwisselen die van belang zijn bij het onderhoud.

Wat doet DICO?

De DICO standaard is een set van afspraken die spelregels geeft voor het digitaal uitwisselen van informatie tussen alle organisaties in de bouw- en techniekketen: Fabrikanten, groothandelaren, bouw-, onderhouds-, installatiebedrijven én opdrachtgevers zoals overheid en woningcorporaties. De DICO standaard is al door bijna alle softwareleveranciers geïntegreerd in hun softwarepakketten, wat maakt dat DICO deelnemers de informatie eenvoudig en éénduidig kunnen delen. 

Adoptie DICO opschalen

Hoewel de partijen in de bouw- en techniekketen positieve ervaringen met de standaard hebben, gebruikt nog zeker 40% van de corporaties de standaard niet. Dat potentieel wil Aedes graag aanspreken via een digiDeal waarmee de inzet van DICO wordt gestimuleerd en tot dé standaard wordt verklaard, zodat daarmee onnodige kosten worden bespaard en de dienstverlening voor huurders verbetert.

De onderhoudssector, vertegenwoordigd door OnderhoudNL, ziet een effectievere en efficiënte invulling van administratieve en communicatieprocessen als grote winst voor haar leden en klanten. Beide organisaties richten zich, samen met Ketenstandaard als beheerder van de DICO standaard, op de actieve promotie en versnelde adoptie van deze standaard.  

Nieuwe fase in de ketenoptimalisatie

Martin van Rijn, voorzitter Aedes, ziet veel voordelen voor corporaties: “Het gebruik van de DICO-standaard levert corporaties voordelen op. Heel goed dus dat we de handen ineenslaan om, samen met de betrokken brancheverenigingen, het gebruik ervan te stimuleren. Een mooi voorbeeld van hoe we digitaal beter kunnen samenwerken. Ik nodig alle corporaties uit om de DICO-standaard te gaan gebruiken.”

Henk den Boer, voorzitter OnderhoudNL sluit daarop aan: “Data wordt steeds belangrijker in beheer van gebouwonderhoud en -verduurzaming. Niet alleen om te sturen op de investering en aard van het onderhoud, maar juist ook om voorspellend te zijn: ‘Nowcasting’ van het woningbestand wordt een boardroom-zaak. Aansluiting en afstemming van de data in de keten is essentieel voor geslaagde resultaatgericht samenwerken. Deze digiDeal is een nieuwe fase in de ketenoptimalisatie”.

Rien Wabeke, Directeur van Ketenstandaard Bouw en Techniek: “Ruim de helft van de woningcorporaties en meer dan 500 onderhouds-, installatie- en bouwbedrijven maken al gebruik van de DICO standaard. Hoe meer partijen de standaard gebruiken, hoe efficiënter en duurzamer de hele sector kan samenwerken. En dat is precies wat Ketenstandaard samen met de branches wil bereiken.”

DICO als digiDeal

digiDeals zijn samenwerkingsprojecten tussen verschillende partijen uit de bouw- en techniekketen die samen een concreet probleem digitaal willen oplossen. Doel daarbij is dat deze oplossingen ook breder in de sector gedeeld en ingezet kunnen worden. digiGO helpt de partners in zo’n deal om zich te organiseren en een aanpak te ontwikkelen, stelt haar netwerk van experts ter beschikking en helpt bij opschaling en adoptie. Pieter van Teeffelen, Directeur van digiGO, is blij met deze digiDeal: “Het laat duidelijk zien hoe brancheorganisaties een echte push kunnen geven aan digitale samenwerking, door een goed werkende standaard actief onder de aandacht van hun leden te brengen. Opschaling werkt alleen als we dat met elkaar doen!”

Bekijk hier meer informatie over de digiDeal DICO standaard
Jeroen van Dorp_800x450

Jeroen van Dorp
Projecten en Partners

06 - 20 83 48 71
Stuur mij een e-mail

Volg ons op social media:

Meer nieuws van afgelopen week

Meer nieuws

Word ook lid

Profiteer direct van kortingen, tools, informatie en onze lobby om nog slimmer te ondernemen. Samen zijn we een sterke sector van ondernemers en vakmensen. Wij houden Nederland mooi.

Bekijk wat het lidmaatschap inhoudt