Pay-off header OnderhoudNL

Vergelijking loonontwikkeling Cao Schilders (SAVG) met cao’s Bouw, Vlakglas en Afbouw

Vergelijking loonontwikkeling Cao Schilders (SAVG) met cao’s Bouw, Vlakglas en Afbouw

De forse loonstijging in 2023 in de Cao voor het Schilders-, Afwerkings, Vastgoedonderhoud- en Glaszetbedrijf (SAVG), als gevolg van onze afspraak voor een automatische prijscompensatie (apc), is voor ons aanleiding geweest om de loonontwikkeling in onze sector te vergelijken met die van verwante sectoren die geen automatische prijscompensatie kennen. Conclusie? De apc heeft niet tot een hogere loonontwikkeling geleid.

schilder-schilderen-sauzen-handschoen-muur_1024x606

Loonontwikkeling 2022-2024 in procenten:

Cao

2022

2023

2024

Totaal
periode 2022-2024

SAVG

2,75

10,30

3,30

16,35

Bouw&Infra

3,00

5,00

10,24

18,24

Afbouw

2,70

4,58

9,72

17,00

Vlakglas

3,25

6,48

6,50

16,23

Inflatie

In lopende Cao SAVG hebben we de afspraak gemaakt dat de loonsverhoging in 2023, 2024 en 2025 is gelijk is aan de inflatie. Er is sprake van een automatische prijscompensatie. Deze afspraak is direct zwaar getest. Juist aan het begin van de looptijd van de Cao SAVG is er sprake geweest van de hoogste inflatie sinds het midden van de jaren zeventig van de vorige eeuw. In 2023 leidde dat zelfs tot een loonsverhoging van 10,3% in onze sector. U leest hier meer over de systematiek en de systeemwijziging.

Vergelijking

Om inzicht te krijgen of onze afspraak in de Cao SAVG voor een automatische prijscompensatie heeft geleid tot een hogere of sterk afwijkende loonontwikkeling ten opzichte van andere sectoren, is een vergelijking gemaakt met de cao’s van de sectoren Bouw en Infra, Afbouw en Vlakglas. Zij kennen geen automatische prijscompensatie. De lonen in onze sector (zie bovenstaande tabel) zijn in drie jaar tijd met 16,35% gestegen. Samen met de sector Vlakglas, zijn in onze sector in drie jaar tijd de lonen het minst gestegen. In de sector Afbouw zijn de lonen over drie jaar iets meer gestegen: 17,0%. Bouw & Infra scoort het hoogst, daar zijn de lonen in dezelfde periode met 18,24% gestegen.

Conclusie

De verschillen van jaar tot jaar tussen de sectoren is erg groot. In onze sector stegen de lonen in 2023 erg veel, bij Bouw & Infra en Afbouw vond die forse stijging in 2024 plaats. De sector Vlakglas kende een vrij gelijkmatige loonontwikkeling. We kunnen per saldo concluderen dat de automatische prijscompensatie niet tot een hogere loonontwikkeling heeft geleid.

Alles over het loon en de cao-afspraken hierover
contactpersonen-blok-Dick-800x450

Dick Voortman
Arbeidsverhoudingen (pensioen)

06 - 10 95 31 65
Stuur mij een e-mail

Ledenadvies_800x450

Volg ons op social media:

Meer nieuws van afgelopen week

Meer nieuws

Word ook lid

Profiteer direct van kortingen, tools, informatie en onze lobby om nog slimmer te ondernemen. Samen zijn we een sterke sector van ondernemers en vakmensen. Wij houden Nederland mooi.

Bekijk wat het lidmaatschap inhoudt