GA-Platform Restauratie

Restauratieschilder-aan-het-werk_1024x350

GA-Platform Restauratie

Kwaliteit als drijfveer

GA-Platform Restauratie

OnderhoudNL Restauratieschilders, heeft zich met negen andere brancheorganisaties verenigd in het GA-Platform Restauratie. Zij vertegenwoordigen ruim 400 aangesloten gespecialiseerde bedrijven die aan de basis staan van het onderhoud en de restauratie van de Nederlandse monumenten.

Restauratie-trap_1024x350
Restauratie-trap_1024x350

Opkomen voor ons nationaal erfgoed

Het Platform Gespecialiseerde Aannemers in de Restauratie is ontstaan in 2017. Branches uit de erfgoedsector lopen op veel terreinen tegen dezelfde problemen aan. Denk dan bijvoorbeeld aan de  moeizame instroom van nieuwe en jonge vakmensen. Of dat in de aanbesteding van monumentenrestauraties de opdrachtgever en/of hoofdaannemer alleen kiest voor de goedkoopste inschrijving, zonder daarbij te letten op referenties of ervaring van de vakmensen. Vaak is in de praktijk de kwaliteit van het werk minder belangrijk dan de prijs en dát is een grote bedreiging voor ons nationaal erfgoed.

Kernbegrippen

Voor de vakmensen in het Platform Gespecialiseerde Aannemers is het werk(proces) belangrijker dan alleen economische winst. Restauratie uitgevoerd door gespecialiseerde (ambachtelijke) bedrijven is gekoppeld aan een aantal kernbegrippen:

  • Vakmanschap eerst
  • Werk omwille van het werk zelf
  • Behoud van monumentale architectuur
  • Erfgoed telt
  • Werken met en certificering via kwaliteitsrichtlijnen

Alle betrokken bedrijven werken volgens de kwaliteitsrichtlijnen voor monumenten. Deze kwaliteitsrichtlijnen zijn opgesteld door de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM).

Lobbyen en bruggen slaan

De bedrijven in de sector zetten zich in voor de continuïteit van het vakmanschap  en vragen onder meer aandacht voor de opleidingen, de bewaking van de kwaliteit (middels kwaliteitsrichtlijnen en certificering) en een goede voorlichting aan monumenteneigenaren. Het GA-Platform komt drie keer per jaar bijeen om te spreken over de ontwikkelingen in de restauratiebranche. Daarnaast organiseert het Platform werkbezoeken voor politici en beleidsmakers om op die manier een brug te slaan tussen het bureau en de werkvloer en te lobbyen voor kwaliteitsborging via certificering.

Ferdinand Wieman_800x450

Ferdinand Wieman

Glas, Industrieel, Restauratieschilders & Vastgoed
0182 - 556 139 | 06 27 53 48 06
Stuur mij een e-mail

GA-Platform-Restauratie_200x262

Wij zijn een groep van gespecialiseerde (ambachtelijke) bedrijven, werkzaam in onderhoud en restauratie van monumenten. We vertellen u graag meer over het ontstaan van het GA-Platform en tevens over wat wij doen.

Word ook lid

Profiteer direct van kortingen, tools, informatie en onze lobby om nog slimmer te ondernemen. Samen zijn we een sterke sector van ondernemers en vakmensen. Wij houden Nederland mooi.

Bekijk wat het lidmaatschap inhoudt