Vacature - Bestuurder hoofdbestuur/portefeuille financiën (m/v)

vacatures

Vacature - Bestuurder hoofdbestuur/portefeuille financiën (m/v)

Vacature - Bestuurder hoofdbestuur/portefeuille financiën (m/v)

Het bestuur van OnderhoudNL is, wegens einde van de zittingstermijn van de huidige bestuurder/penningmeester, op zoek naar kandidaten voor de functie bestuurder hoofdbestuur met portefeuille financiën. Naast de gewone bestuurlijke taak heeft deze bestuurder de financiën van de vereniging in zijn of haar portefeuille. De voorkeur gaat daarom uit naar een financieel goed onderlegde actieve ondernemer of een managementteamlid die verantwoordelijk is voor een belangrijk deel van de financiële bedrijfsvoering van het lidbedrijf.

Kerntaken

De bestuurder is algemeen bestuurder en tevens verantwoordelijk voor het besturen van het financiële beleid van de vereniging en toezicht op de uitvoering daarvan. Zijn of haar werkzaamheden bestaan uit:

 • periodiek contact over de financiële zaken met de directeur en medewerker financiën van het verenigingsbureau;
 • het met hen en de financiële commissie van de Raad van Toezicht doorlopen van de jaarrekening cyclus, inclusief begroting en contributie;
 • zo nodig toelichten van het financiële beleid aan de leden tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering;
 • oog hebben voor nieuwe verdienmodellen voor de vereniging;
 • het zorgdragen voor een verantwoorde huisvestingsportefeuille;
 • deelname namens het bestuur aan het BTH-fonds voor projecten;
 • deelname namens het bestuur aan het SUSAG-bestuur voor cao-uitvoeringsregelingen.

Het tijdsbeslag van deze functie is ca. 4 uur per week; 2 dagen per maand, 20 dagen per jaar.

Op de bestuursfunctie is het vacatiereglement van OnderhoudNL van toepassing.

Algemene eisen

Voor bestuurders van de vereniging geldt een aantal algemene profieleisen:

 • lid zijn van Koninklijke OnderhoudNL of werkzaam in het MT van een lid-bedrijf;
 • doelstelling en statuten van Koninklijke OnderhoudNL onderschrijven;
 • actief ondernemer zijn in een (restauratie-) schilders- en (totaal-) onderhoudsbedrijf, industrieel onderhoudsbedrijf of glaszetbedrijf of werkzaam zijn in het MT van dit bedrijf;
 • ervaring hebben in het besturen van een (werkgevers-)organisatie is een pré; de voorkeur gaat uit naar personen die al bestuurlijk actief zijn (geweest) binnen de bedrijfstak;
 • bereidheid om de gehele bedrijfstak te vertegenwoordigen;
 • vermogen om op bedrijfstakniveau te denken en actie te voeren;
 • overtuigd zijn van het nut en de noodzaak van één belangenvereniging in de bedrijfstak op sociaaleconomisch terrein;
 • bereid zijn om de vereniging in externe besturen, commissies en dergelijke te vertegenwoordigen.

Specifieke eisen

Voor de bestuurder met de portefeuille 'financiën' annex penningmeester gelden tevens de specifieke profieleisen:

 • financieel HBO werk- en denkniveau;
 • een 'antenne' hebben voor financiële aspecten;
 • gesprekspartner kunnen zijn van de financiële commissie van de Raad van Toezicht en de externe accountant;
 • financieel-administratieve kennis;
 • ervaring en vaardigheden op het gebied van begrotingen en jaarrekeningen.

Word ook lid

Profiteer direct van kortingen, tools, informatie en onze lobby om nog slimmer te ondernemen. Samen zijn we een sterke sector van ondernemers en vakmensen. Wij houden Nederland mooi.

Bekijk wat het lidmaatschap inhoudt