Vacature - Bestuurder sector Opleidingen (m/v)

vacatures

Vacature - Bestuurder sector Opleidingen

Het bestuur van de sector Opleidingen van OnderhoudNL is tegen het einde van het jaar op zoek naar drie nieuwe leden voor het bestuur met ingang van 2024, die tevens directeur zijn van een Schildersvakopleiding.

Bestuurder sector Opleidingen (m/v)

Voor deze vacatures geldt een aantal profieleisen:

  • directeur zijn van één van de Schildersvakopleidingen die lid zijn van de sector Opleidingen;
  • doelstelling en statuten van de sectorvereniging onderschrijven;
  • bereidheid om de groep van Schildersvakopleidingen te vertegenwoordigen;
  • vermogen om op bedrijfstakniveau te denken en actie te ondernemen;
  • overtuigd zijn van nut en noodzaak van één (sector)vereniging voor opleidingsbedrijven;
  • een bijdrage willen leveren aan het opleiden van nieuwe én bestaande medewerkers in de bedrijfstak, alsmede aan verbetering van de opleiding en dienstverlening aan de bedrijven;
  • gelet op bovenstaande: bestuurlijke ervaring (binnen de bedrijfstak) is een pré.

Het bestuur van de sector Opleidingen zal na statutenwijziging maximaal 7 bestuurders kennen, maximaal 4 ondernemers die tevens bestuurder zijn van een Schildersvakopleiding en maximaal 3 directeuren van een Schildersvakopleiding. Het bestuur wordt ondersteund door een sectormanager, en de manager van het Onderwijs Expertisecentrum van OnderhoudNL. De missie van de sector Opleidingen is: 'zorgen voor continuïteit van bedrijven in de bedrijfstak door middel van opleidingen en scholing voor Totaal, Vastgoed, Glas, Schilders, Industrieel en Restauratieschilders'.

Bestuur en vereniging

Het bestuur van de sector Opleidingen komt in principe vijf keer per jaar bijeen, gedeeltelijk in fysieke bijeenkomsten en een deel digitaal via Teams. Daarnaast kent de sector Opleidingen een Directeurenoverleg, waar alle directeuren van de Schildersvakopleidingen aan deelnemen en dat het bestuur adviseert.

Word ook lid

Profiteer direct van kortingen, tools, informatie en onze lobby om nog slimmer te ondernemen. Samen zijn we een sterke sector van ondernemers en vakmensen. Wij houden Nederland mooi.

Bekijk wat het lidmaatschap inhoudt