03-Management

Masterclass Jong Management middenkader

Aan de slag met strategie, communicatie, personeel en financiën

Als jong kaderlid (bedrijfsleider, projectleider, hoofd bedrijfsbureau et cetera) merkt u ook de gevolgen van veranderingen in de markt en in de samenwerking met ketenpartners. Dat leidt tot veranderingen in strategie, externe communicatie, personeel en financiën binnen uw onderneming. Hoe sluit u daarop aan met uw kennis en vaardigheden? En hoe zet u die op het juiste niveau van projecten en processen in? In deze Masterclass doet u actuele kennis op en oefent u vaardigheden.

shutterstock_639550495

Management in een veranderende markt

De schilders- en onderhoudsbranche is in beweging. Opdrachtgevers als woningcorporaties en Verenigingen van Eigenaren, maar ook de Rijksoverheid, gemeenten en particulieren verwachten steeds meer dat schilders- en onderhoudsbedrijven hen op een professionele manier kunnen ontzorgen. En dat ze kunnen samenwerken met andere bedrijven. Dit heeft natuurlijk gevolgen voor uw marktbenadering en de samenwerking binnen de teams en met andere ketenpartners.

Wat betekent het voor u?

Als lid van het middenkader moet u de verandering in de strategische focus kunnen begrijpen en uw eigen handelen erop aan kunnen passen. Dat heeft gevolgen voor uw dagelijks werk: de communicatie met uw opdrachtgever, het aansturen en begeleiden van personeel en het omgaan met financiën. In deze Masterclass gaat u hiermee aan de slag. U doet actuele kennis en inzichten op die u met concrete tools in uw dagelijkse praktijk kunt toepassen. Parallel aan de colleges werkt u telkens een praktijkopdracht uit zodat het geleerde na vier colleges ook concreet is vertaald naar uw eigen praktijk.

Wat leert u?

College Strategie:

 • de (veranderende) strategie en de gevolgen voor de projectleiding/het bedrijfsbureau
 • rollen en verantwoordelijkheden bedrijfsleiding/projectleiding/bedrijfsbureau binnen de (veranderende) strategie
 • vertalen strategie naar gedrag binnen het bedrijf
 • denken en handelen in bewust gekozen formules en marktconcepten

Het college Strategie wordt verzorgd door Marc Wichman. Marc heeft een ruime ervaring in de schilders- en onderhoudsbranche. Hij adviseert organisaties bij verandering en verbetering. Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van nieuwe marktconcepten, samenwerking met ketenpartners en resultaatgericht samenwerken met opdrachtgevers. Voor OnderhoudNL verzorgt Marc regelmatig trainingen en workshops.

College Communicatie:

 • juiste communicatie bij de gekozen strategie
 • externe communicatie met opdrachtgevers en hun klanten
 • communicatie in alle fasen van een project
 • nakomen van afspraken met opdrachtgevers
 • interne communicatie aansluitend op de gekozen strategie

Het college Communicatie wordt verzorgd door Timo Touwen. Timo is al meer dan 30 jaar zelfstandig ondernemer, trainer, procesbegeleider en begeleider van teams en individuen in uiteenlopende branches. Van bouw tot ambulance zorg, van Defensie tot industrie. Dankzij zijn vertaaltalent, inlevingsvermogen en zijn persoonlijke benadering, slaagt hij erin complexe thema`s of ingewikkelde zaken eenvoudig te brengen. De toegevoegde waarde van Timo als trainer is de vertaling van zijn kracht naar het trainen in het helder verdelen van verantwoordelijkheden en bevoegdheden, het maken van duidelijke samenwerkingsafspraken en het verbeteren van de interne dienstverlening en communicatie. 

College Personeel:

 • vertaling van de bedrijfsorganisatie naar de projectorganisatie
 • wat is uw rol als middenmanager?
 • bijsturen op de werkvloer
 • inspirerend leiderschap: vier stijlen van leidinggeven
 • aansturen van ploegen, teams en zzp’ers
 • de beoordelingscyclus

College Financiën:

 • ketenbenadering van de markt
 • financieel en organisatorisch samenwerken met anderen
 • werken binnen andere juridische structuren en financiële systemen
 • begroten, algemene kosten en toerekenen van kosten in de samenwerking
 • risicomanagement op projectniveau

Met een stuk theorie en zijn eigen praktijkervaring neemt Peter Staats u mee in financieel organisatorische aspecten die voor u van belang zijn. Peter kent de onderhoudssector en heeft een brede managementachtergrond aan opdrachtgevers- en opdrachtnemerskant in (vooral) de infrabouw. Hij slaat met enthousiasme de brug naar de praktijk.

Na deze training…

kunt u als middenkaderfunctionaris de door de ondernemer gekozen strategie begrijpen en onderbouwen waardoor u deze intern en extern kunt uitdragen zodat medewerkers daarin mee gaan. Daarnaast beschikt u over de tools om dit ook financieel goed te regelen.

Data en inschrijvingen

Er zijn geen trainingen gevonden.

Data en inschrijvingen

Op dit moment zijn er geen data bekend. Vul onderstaande gegevens in en we houden u hiervan op de hoogte.

Maatwerk en incompany

Niet ieder bedrijf is hetzelfde. Daarom passen we onze trainingen graag aan uw behoeften aan. Meer weten over maatwerk of incompanytrainingen? Neem contact op met OnderhoudNL Trainingen.

Op onze trainingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

contactpersonen-blok-team Trainingen_800x450

Praktische informatie

Duur
4 bijeenkomsten van 16.00 - 21.00 uur

Aantal deelnemers
8 - 12

Voor wie?
Jonge bedrijfsleiders, projectleiders, hoofden bedrijfsbureau etc. (tot en met 40 jaar)

Voorbereiding
Circa 2 uur per college

Leervorm
Colleges en praktijkopdrachten

Investering per deelnemer

Leden OnderhoudNL: €1.015,-

Niet-/aspirant-leden OnderhoudNL: €1.255,-
Alle prijzen zijn exclusief 21% btw

Volg deze training met 100% subsidie vanuit Mijn Carrière.

Beoordelingen

'Qua bedrijfsstrategie gaan we ons meer op de VvE-markt richten’

“Ik koos voor de JM Masterclass omdat ik het goed vind om mezelf te ontwikkelen. Daarnaast steek je ook veel op van de praktijkervaring van collega’s. Tijdens college over strategie stonden we stil bij de vraag waar je nu met je bedrijf staat en voor welke klanten je het liefste zou willen werken. Ik kwam tot de conclusie dat we ons meer op de VvE-markt kunnen richten. “Het aantal VvE-klanten, die we nu hebben, zijn ten eerste erg tevreden over ons omdat we goed met hen overleggen en zeer netjes te werk gaan. VvE-klanten zijn doorgaans loyaal en dat levert meer vastigheid op voor de komende jaren. Vandaar dat ik ervoor heb gezorgd dat we nu via OnderhoudNL Garantie het VvE-Belang-label in huis hebben ons te onderscheiden in de VvE-markt. Dat label staat nu ook op onze website.”

Tom Dennissen, mede-eigenaar ‘Dennissen Schilderwerken & Glasisolatie BV’, Beuningen