Nieuws_1024x175

Cao-SAVG per 1 oktober 2021 een feit

Nieuwe regelingen beschikbaar zolang middelen toereikend zijn

Cao-SAVG per 1 oktober 2021 een feit

Per 1 oktober jongstleden gaat de nieuwe cao voor de schilders-, afwerkings-, vastgoedonderhouds- en glaszetbedrijven (SAVG), definitief in. Het eerder overeengekomen onderhandelingsresultaat dat cao-partijen aan hun achterbannen hebben voorgelegd, heeft afgelopen maandag geleid tot algemene instemming door de diverse leden.

Cao-SAVG per 1 oktober 2021 een feit
Cao-SAVG per 1 oktober 2021 een feit

Invoering twee nieuwe regelingen

Om de invoering per 1 oktober 2021 ‘integraal’ gestalte te geven, wordt de cao nu herschreven, zo snel mogelijk ingediend bij het Ministerie van Sociale Zaken en Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) aangevraagd. Daarnaast is direct een aanvang gemaakt met de invoering van de twee opvallende nieuwe regelingen per 1 januari 2022: de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) en de Generatiepactregeling.

Tegemoetkoming om eerder te stoppen met werken

Met de RVU-regeling kan een werknemer die nog drie jaar of korter voor zijn AOW zit, gebruik maken van een tegemoetkoming om eerder te stoppen, mits hij van de laatste 25 jaar minstens 20 jaar gewerkt heeft als werknemer onder de cao SAG. De Generatiepactregeling wordt wel de ‘80/90/100-regeling’ genoemd, waaraan medewerkers vanaf 60 jaar vrijwillig kunnen deelnemen door 80% te gaan werken, maar 90% loon te behouden en 100% pensioenopbouw te genieten.

Toegankelijk zolang middelen toereikend zijn

Voorzitter Henk den Boer: “Deze regelingen sluiten goed aan op de wens vanuit de bedrijfstak, Wij  verwachten dan ook een goede belangstelling voor deelname van medewerkers”. De regelingen worden collectief gefinancieerd via een verhoging van de werkgeverspremie aan Stichting USAG. De regelingen zijn zogenaamde budgetregelingen, waarmee de beschikbare middelen een bepaald maximum hebben. De regeling is dus toegankelijk zolang de middelen toereikend zijn. Partijen zullen daarom de deelnamegraad aan de regelingen nauwlettend monitoren.

Bekijk hier het verloop van de cao-onderhandelingen 2021
contactpersonen-blok-Dick-800x450

Dick Voortman
Arbeidsverhoudingen (pensioen)

06 - 10 95 31 65
Stuur mij een e-mail

Ledenadvies_800x450

Volg ons op social media:

Meer nieuws van afgelopen week

Meer nieuws

Word ook lid

Profiteer direct van kortingen, tools, informatie en onze lobby om nog slimmer te ondernemen. Samen zijn we een sterke sector van ondernemers en vakmensen. Wij houden Nederland mooi.

Bekijk wat het lidmaatschap inhoudt