Nieuws_1024x175

Tijdelijke verlaging Susag-premie van 2% met ingang van 23 mei 2022 (periode 6)

Tijdelijke verlaging Susag-premie van 2% met ingang van 23 mei 2022 (periode 6)

Op basis van de nieuwste deelnemersaantallen aan de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) wordt de Susag-premie per periode 6 (23 mei) van 2022 aangepast van 3,42% naar 1,42%. Deze verlaging van 2% hebben cao-partijen LBV, FNV, CNV en OnderhoudNL onlangs samen vastgesteld. De RVU is samen met de regeling Generatiepact, een van de twee nieuwe cao-regelingen in de cao SAVG. Hieronder leest u meer over de regeling en de reden van de tijdelijke verlaging.

Tijdelijke verlaging SUSAG-premie van 2% met ingan
Tijdelijke verlaging SUSAG-premie van 2% met ingan

Susag-premie: drie onderdelen

Werkgevers en medewerkers in de bedrijfstak dragen een premie af ten behoeve van de uitvoeringsregelingen uit de cao USAVG. In 2022 bedraagt de premie van Susag 3,42%. Deze premie is als volgt opgebouwd:

  1. 0,42% voor reguliere activiteiten zoals de Gezondheids- en Bodycheck (GBC, ook wel PAGO genoemd) en de collectieve ongevallenverzekering.
  2. 1% voor de regeling Generatiepact. Met ingang van 1 januari 2022 kunnen uw medewerkers, niet zijnde UTA-medewerker, vanaf 60 jaar (waarbij de leeftijd jaarlijks wordt aangepast op basis van de ontwikkeling van de AOW-gerechtigde leeftijd) onder voorwaarden daarvan gebruik maken, gebaseerd op 80% werken, 90% loon en 100% pensioenopbouw. 
  3. 2% voor de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU). Met de tijdelijke RVU-regeling kan een medewerker (niet zijnde UTA-medewerker) die nog drie jaar of korter voor zijn AOW zit, gebruik maken van een tegemoetkoming om eerder te stoppen, mits hij van de laatste 25 jaar minstens 20 jaar gewerkt heeft als medewerker onder de cao SAVG. De tegemoetkoming wordt collectief gefinancierd door een werkgeverspremie van 2% die aan Susag wordt afgedragen.

Generatiepact in lijn met realiteit

Inmiddels zijn we bijna een half jaar verder en is er veel meer en gerichte informatie over het aantal aanmeldingen en is beter in te schatten hoeveel medewerkers gebruik zouden kunnen gaan maken van de regelingen in 2022. Hiervoor zijn nieuwe berekeningen gemaakt. Bij het Generatiepact laten de cijfers zien dat de aannames in lijn zijn met de realiteit. De premie blijft daarom ongewijzigd.

Pauze-knop RVU in 2022

Op basis van de ontwikkeling van de deelnemersaantallen aan de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) wordt de premie met ingang van 23 mei 2022 (periode 6) verlaagd van 3,42 naar 1,42%. Deze verlaging van 2% hebben cao-partijen LBV, FNV, CNV en OnderhoudNL onlangs samen vastgesteld. 

De aannames die gebruikt zijn voor de RVU zijn behoorlijk anders. Er is minder geld nodig om de gestelde doelen te halen. Omdat er al premie is geheven in de eerste 5 perioden van 2022, is het mogelijk om deze premie voor de rest van het jaar bij te stellen naar 0% . Het gaat om een tijdelijke premiepauze. De premie over 2023 wordt later vastgesteld.

Premies 2022 Periode 1 - 5 Periode 6 - 13
Basis 0,42% 0,42%
Generatiepact 1,00% 1,00%
Regeling vervroegd uittreden (RVU) 2,00% 0,00%
Totaal 3,42% 1,42%

Deelnemers RVU

Alle medewerkers die aan de voorwaarden voldoen kunnen gewoon gebruik maken van de RVU. Ook is er nog voldoende ruimte voor medewerkers die zich later dit jaar aanmelden. Als het aantal deelnemers onverwacht toch hoger blijkt dan de verwachting, kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van de premie.

Naar meer informatie over de RVU
contactpersonen-blok-Dick-800x450

Dick Voortman
Arbeidsverhoudingen (pensioen)

06 - 10 95 31 65
Stuur mij een e-mail

Ledenadvies_800x450

Volg ons op social media:

Meer nieuws van afgelopen week

Meer nieuws

Word ook lid

Profiteer direct van kortingen, tools, informatie en onze lobby om nog slimmer te ondernemen. Samen zijn we een sterke sector van ondernemers en vakmensen. Wij houden Nederland mooi.

Bekijk wat het lidmaatschap inhoudt