Nieuws_1024x175

Automatische prijscompensatie (apc) in cao SAVG: wat betekent het?

Automatische prijscompensatie (apc) in cao SAVG: wat betekent het?

In de cao SAVG 2021-2025 is een automatische prijscompensatie (apc) afgesproken. Dit is een vrij unieke afspraak. Maar hoe verhoudt dit zich tot de prijsstijgingen? Met de apc streven wij ernaar om de koopkracht van uw medewerkers op peil te houden. 

Automatische prijscompensatie (apc) in cao SAVG: w
Automatische prijscompensatie (apc) in cao SAVG: w

De ronde doen

Bedrijven worden momenteel geconfronteerd met allerlei prijsstijgingen in combinatie met de apc. Er doen verschillende verhalen de ronde, zoals de opvatting dat telkens bij deze prijsstijgingen het loon automatisch wordt aangepast. Dit klopt niet.

Consumentenprijsindex

De apc is een aanpassing van de lonen aan de prijzen volgens het systeem dat afgesproken is in de cao SAVG. Dit systeem is gebaseerd op de afgeleide consumentenprijsindex (cpi) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Afgeleid wil zeggen: exclusief het effect van veranderingen in de tarieven van productgebonden belastingen (bijvoorbeeld btw en accijns op alcohol en tabak) en subsidies. De meetperiode of referteperiode is juli 2021 – juli 2022. Dat betekent dat we uiterlijk per 1 oktober 2022 afstemmen wat de apc per 1 januari 2023 gaat worden. 

Systematiek

De systematiek van de apc komt tot stand aan de hand van indexering van een ‘mandje’ van producten. Dit betekent dat niet elke prijsstijging gelijk staat aan een even hoge stijging van de lonen. 

Download de cao SAVG 2021-2025
contactpersonen-blok-Dick-800x450

Dick Voortman
Arbeidsverhoudingen (pensioen)

06 - 10 95 31 65
Stuur mij een e-mail

Ledenadvies_800x450

Volg ons op social media:

Meer nieuws van afgelopen week

Meer nieuws

Word ook lid

Profiteer direct van kortingen, tools, informatie en onze lobby om nog slimmer te ondernemen. Samen zijn we een sterke sector van ondernemers en vakmensen. Wij houden Nederland mooi.

Bekijk wat het lidmaatschap inhoudt