Vacature - Lid OnderhoudNL-bestuur (m/v)

vacatures

Vacature - Lid OnderhoudNL-bestuur (m/v)

Vacature - Lid OnderhoudNL-bestuur (m/v)

Het bestuur van ondernemersorganisatie Koninklijke OnderhoudNL is op zoek naar

Lid OnderhoudNL bestuur (m/v)

 

Voor bestuurders van de vereniging geldt een aantal profieleisen:

  • lid zijn van Koninklijke OnderhoudNL of MT-lid zijn van een lid-bedrijf;
  • doelstelling en statuten van Koninklijke OnderhoudNL onderschrijven;
  • actief ondernemer zijn in een (restauratie-)schilders- en (totaal-)onderhoudsbedrijf, industrieel onderhoudsbedrijf of glaszetbedrijf of werkzaam zijn in het MT van dit bedrijf;
  • bereidheid om de gehele bedrijfstak te vertegenwoordigen;
  • vermogen om op bedrijfstakniveau te denken en actie te voeren;
  • overtuigd zijn van nut en noodzaak één belangenvereniging op sociaal-economisch terrein;
  • bereid zijn om de vereniging in externe besturen, commissies e.d. te vertegenwoordigen;
  • gelet op bovenstaande: bestuurlijke ervaring (binnen de bedrijfstak) is een pré.

Het bestuur van OnderhoudNL telt zeven ondernemers en wordt ondersteund door een secretaris, tevens directeur van het uitvoerend verenigingsbureau met ca. 25 fte. Het bestuur heeft haar focus op vier thema’s gericht: Ontwikkelen (Leven Lang Ontwikkelen/Opleiden/Onderwijs), Klimaat & Energietransitie, Ketensamenwerking en Arbeidsverhoudingen (cao en arbo). Deze bestuursportefeuilles zijn ook over de bestuursleden verdeeld.

Specifieke eisen

Het bestuur werkt met een beleidsplancyclus, legt periodieke verantwoording af aan de Raad van Toezicht en de Algemene Ledenvergadering en heeft in de sectorvoorzitters haar adviseurs. Voor deze bestuursfunctie is sprake van een vergoeding volgens het vacatiereglement.

Word ook lid

Profiteer direct van kortingen, tools, informatie en onze lobby om nog slimmer te ondernemen. Samen zijn we een sterke sector van ondernemers en vakmensen. Wij houden Nederland mooi.

Bekijk wat het lidmaatschap inhoudt