Vastgoedonderhoud in de winter - OnderhoudNL

'Jaarrond onderhoud werkt twee kanten op'

Kiezen voor de RGS-aanpak is sterk persoonsgebonden. Je moet stevig in je schoenen staan om deze werkwijze te implementeren. Maar meer doen met minder onderhoudsgeld op basis van het beste scenario vraagt een andere aanpak. Dat is de overtuiging van Hilco Haarsman, Debora Citgez en Marcel Middelhuis, alle drie actief met resultaatgericht samenwerken in de regio Noord-Oost.

Hilco Haarsman, Manager Vastgoed van woningcorporatie SallandWonen, licht toe: ‘we staan pas aan het begin, maar RGS is echt een andere manier van samenwerken, waardoor verhoudingen en functies veranderen. Dat gebeurt in het belang van hogere doelen, zoals de kwaliteit en duurzaamheid van ons bezit en tevreden huurders. Je moet stevig in je schoenen staan, wil je zo’n werkwijze enthousiast omarmen.’

Tegengeluiden

Het kan dan ook uitdagend zijn om resultaatgericht samenwerken bij opdrachtgevers te introduceren, is de ervaring van Debora Citgez, Commercieel Manager bij Hemink Groep. Zij kent de tegengeluiden maar al te goed. ‘Het varieert van: ik raak de regie kwijt of we willen het contact met bewoners niet uit handen geven. Tot: ons werk wordt afgenomen of in onze aanbesteding hebben we alles al perfect voor elkaar.’

Zwaar achterhaald

Haarsman van SallandWonen is echter resoluut. Volgens hem is het geen kwestie van of maar van wanneer je als opdrachtgever met je onderhoudsbedrijven om tafel gaat over RGS. ‘Aanbesteden op de laagste prijs is zwaar achterhaald. Concurreren op prijs staat gelijk aan het inbouwen van conflicten die zich openbaren tijdens de uitvoering van projecten.’

Eerlijk belegde boterham

De woningcorporatie werkt met eenheidsprijzen die zijn gebaseerd op een eerlijk belegde boterham. ‘Daardoor kunnen we het aan tafel hebben over zaken die er echt toe doen – denk aan planning, kwaliteit en onze bewonerstevredenheid – en niet over meer- of minderwerk. Verhoudingen verschuiven door RGS. We moeten leren elkaar aan te spreken. Samenwerken op basis van gelijkwaardigheid. Dat vraagt om een cultuurverandering, want we hebben het al die jaren heel anders gedaan.’

Lagere TCO

Marcel Middelhuis, Manager RGS bij SW Vastgoedverbetering: ‘SallandWonen heeft zich kwetsbaar opgesteld – ‘we weten ook niet alles, kom maar op’ - en gezorgd dat wij de koppen bij elkaar hebben gestoken.’ Citgez sluit zich daarbij aan: ‘Invoering van RGS gaat niet over één nacht ijs. Zeker in het begin moet je veel investeren in de relatie en vertrouwen in en met elkaar opbouwen. Maar als je de KPI’s samen opstelt en het voor alle partijen helder is voor welke opgave we staan, dan betaalt zich dat op (middel)lange termijn terug. Denk aan budgetzekerheid, een gegarandeerd kwaliteitsniveau en een lagere TCO.’

Durf te vragen

Haarsman: ‘Er is zoveel kennis in de markt. Voor onderhoudsbedrijven zijn sommige zaken gesneden koek, terwijl wij voor het eerst ermee te maken krijgen. Maak gebruik van die ervaring en daag elkaar uit om te blijven innoveren.’ Hemink Groep staat op dezelfde manier in de wedstrijd. ‘Als je altijd blijft doen wat je gedaan hebt, kom je niet verder. Zet beschikbare kennis in op basis van vertrouwen en de gezamenlijke ambitie.’

Kwestie van vertrouwen

Medio januari bespreken de onderhoudsbedrijven gezamenlijk de planning voor 2022. Middelhuis: ‘SallandWonen heeft ons gevraagd hierover mee te denken. Op basis van vooraf besproken scenario’s werken we dat uit. Soms best lastig want het aantal woningen evenredig verdelen, betekent niet voor allemaal dezelfde omzet. Ook dat is een kwestie van vertrouwen en elkaar gunnen. De ene keer geef je meer, de andere keer krijg je meer.’

Vol ervoor gaan

Dat RGS de opmaat is naar jaarrond onderhoud is voor iedereen evident. Haarsman: ‘Het werkt twee kanten op. Wij kunnen ervan op aan dat we het onderhoudswerk kunnen laten uitvoeren binnen de overeengekomen periode en de onderhoudsbedrijven kunnen rekenen op continuïteit in hun werk.’
Citgez: ‘Het feit dat onze vaklieden het hele jaar kunnen doorwerken, geeft zoveel rust. Voorheen durfde ik ze in november niet meer aan te kijken, want je wist dat ze de WW in moesten.’ Middelhuis vult aan: ‘Jaarrond kunnen plannen en werken betekent ook dat wij kunnen investeren in opleidingen. Noodzakelijk want onze vaklieden moeten RGS op de werkvloer invullen. Daar leg je een groot deel van de verantwoordelijkheid neer. Het is dan mooi om te zien, dat ze er vol voor gaan.’

Plezier in het werk

Haarsman afsluitend: ‘Schilders stralen uit dat ze plezier hebben in hun werk. Logisch want ze mogen en kunnen weer de kwaliteit leveren waar ze voor staan en die we met elkaar hebben afgesproken op basis van de toekomststrategie van het complex. Het is mooi om te zien dat hun enthousiasme aanstekelijk werkt naar onze huurders. Dat vertaalt zich direct in de bewonerstevredenheid. We geloven in deze van samenwerken en hebben er vertrouwen in dat deze standhoudt.’

Veiligheid en gezondheid staat bij ons altijd voorop. Zo werken de bedrijven aangesloten bij OnderhoudNL coronaproof.

Vastgoedonderhoud: ook tijdens de winter

De 4 voordelen van jaarrond onderhoud

+ Optimale benutting werkcapaciteit (+15%)

+ Minder werkdruk en piekmomenten

+ Continuïteit in onderhoud

+ Meer ruimte voor verduurzaming

Bekijk de voordelen van Jaarrond Onderhoud

Bedankt

Onderhoudsbedrijven kunnen sinds de uitbraak veilig doorwerken. Dankzij het protocol en dankzij de samenwerking met bewoners, opdrachtgevers, ketenpartners en leveranciers. We willen opdrachtgevers bedanken voor dit vertrouwen, zodat onderhoud ook in 2021 door kan. We doen dit samen!