Vergoedingen - Jubileumgratificatie

Geld_papier_1024x350

Jubileumgratificatie

Vergoedingen - Jubileumgratificatie

Als uw medewerker 25 of 40 jaar bij u in dienst is, dan mag u als werkgever onbelast een jubileumgratificatie geven. Dit mag na ten minste 25 dienstjaren en opnieuw na ten minste 40 dienstjaren. De onbelaste jubileumuitkering bedraagt maximaal de hoogte gelijk aan een bruto maandloon inclusief 1/12de deel vakantietoeslag.  

Stel, u heeft nog nooit een gratificatie gegeven en uw medewerker is bijvoorbeeld 30 jaar in dienst. In dat geval is het mogelijk om de jubileumgratificatie alsnog te geven in verband met het 25-jarige dienstverband.

Berekening bepalen 

Alle volledige kalenderjaren tellen mee voor de berekening van de dienstjaren. In onze bedrijfstak komt het voor dat een medewerker tijdelijk een uitkering krijgt in de periode dat er geen werk voor handen is, bijvoorbeeld in de winter. Als uw medewerker in die periode niet bij een andere werkgever gaat werken, dan telt deze periode van tijdelijke werkloosheid wél mee voor het bepalen van de diensttijd. En dus ook voor het moment van een jubileumgratificatie. 

Vrijstelling van belasting

Een jubileumgratificatie is vrijgesteld van het betalen van loonbelastingen tot maximaal het loon over één maand. Dat is het fiscale loon exclusief de bijzondere beloningen die niet vast en gegarandeerd zijn (zoals winstdeling, bonus of eindejaarsuitkering) én de aanspraken die tot het loon behoren (zoals werkgeversbijdrages aan verzekeringen).

Let op: geeft u om het jubileum te vieren (bijvoorbeeld) een receptie (of iets anders) ter waarde van € 1.000,-, dan moet u dit bedrag van de jubileumgratificatie aftrekken. Deze receptie (of iets anders) kan uiteraard wel (bij voldoende ruimte) in de vrije ruimte van 1,2% van de werkkostenregeling worden opgenomen. 

Raadpleeg voor de precieze berekening van het maandloon het handboek loonheffingen paragraaf 21.2.1.