Vacature - OnderhoudNL Totaal

vacatures

Vacature - Ondernemende bestuurder OnderhoudNL Totaal (m/v)

Het bestuur van OnderhoudNL Totaal is, wegens het tussentijds aftreden van één van de bestuurders, op zoek naar kandidaten voor de functie van

Ondernemende bestuurder (m/v)


Voor bestuurders van de sectorvereniging geldt een aantal profieleisen: 

  • Werkzaam bij een lid van OnderhoudNL-Totaal;
  • actief ondernemer zijn in een Totaal-onderhoudsbedrijf of werkzaam zijn in het managementteam van dit bedrijf;
  • ervaring hebben in het besturen van een (werkgevers-)organisatie; de voorkeur gaat uit naar personen die al bestuurlijk actief zijn geweest binnen de bedrijfstak;
  • bereidheid om de gehele bedrijfstak te vertegenwoordigen;
  • doelstelling en statuten van OnderhoudNL Totaal onderschrijven;
  • vermogen om op bedrijfstakniveau te denken en actie te voeren;
  • overtuigd zijn van het nut en de noodzaak van één belangenvereniging in de bedrijfstak op sociaal-economisch terrein;
  • bereid zijn om de vereniging in externe besturen, commissies en dergelijke te vertegenwoordigen.
  •  

Het bestuur van OnderhoudNL Totaal telt vijf leden en wordt ondersteund door een sectormanager van het verenigingsbureau. Het bestuur heeft een nieuw koersplan opgesteld, getiteld ‘Resultaatgericht Verduurzamen’ wat als doel heeft dat opdrachtgevers Totaal-leden zien als dé bedrijven voor het resultaatgericht uitvoeren van verduurzamings- en onderhoudsopgaven binnen de bestaande woningvoorraad. De speerpunten van het beleidsplan zijn resultaatgericht samenwerken, duurzaamheid, imago/instroom en arbeidsvoorwaarden. Hoewel sprake is van een collegiaal bestuur, zal het aandachtsgebied van de nieuwe bestuurder vooral gericht zijn op imago/instroom.

De sector heeft doelstellingen, vertaalt deze doelstellingen in activiteiten, legt deze vast in een koersplan en past deze regelmatig aan naar aanleiding van de ontwikkelingen in de markt. Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af aan Algemene Ledenvergadering van OnderhoudNL Totaal.

edwin

Edwin Meeuwsen
Totaal, Stichting RGS en VGO-keur

06 - 53 69 07 50
Stuur mij een e-mail

Word ook lid

Profiteer direct van kortingen, tools, informatie en onze lobby om nog slimmer te ondernemen. Samen zijn we een sterke sector van ondernemers en vakmensen. Wij houden Nederland mooi.

Bekijk wat het lidmaatschap inhoudt