Vacature - OnderhoudNL Totaal

vacatures

Vacature - Ondernemende bestuurder OnderhoudNL Totaal (m/v)

Het bestuur van OnderhoudNL Totaal is, wegens het aftreden van één van de bestuurders, op zoek naar kandidaten voor de functie van

Ondernemende bestuurder (m/v)


Voor bestuurders van de sectorvereniging geldt een aantal profieleisen: 

  • lid zijn van OnderhoudNL Totaal;
  • doelstelling en statuten van OnderhoudNL Totaal onderschrijven;
  • actief ondernemer zijn in een totaal-onderhoudsbedrijf of als mede-eigenaar/aandeelhouder werkzaam zijn in het managementteam van dit bedrijf;
  • ervaring hebben in het besturen van een (werkgevers-) organisatie; de voorkeur gaat uit naar personen die al bestuurlijk actief zijn geweest binnen de bedrijfstak;
  • bereidheid om de gehele bedrijfstak te vertegenwoordigen;
  • vermogen om op bedrijfstakniveau te denken en actie te voeren;
  • overtuigd zijn van het nut en de noodzaak van één belangenvereniging in de bedrijfstak op sociaal-economisch terrein;
  • bereid zijn om de vereniging in externe besturen, commissies en dergelijke te vertegenwoordigen.

Het bestuur van OnderhoudNL Totaal telt 5 leden en wordt ondersteund door een sectormanager met een ondersteunend verenigingsbureau. Het sectorbestuur heeft de afgelopen periode aan de hand van een beleidsplan de transitie ingezet naar een collectief sterke onderhoudsbranche met resultaatgericht samenwerken als strategie. Deze transitie vraagt nog steeds de volle aandacht van de ondernemende bestuurders en de verenigingsprofessionals van het bureau. Op dit moment heeft het bestuur haar focus op het verder uitrollen van haar RGS visie in de branche.

Het bestuur werkt met een beleidsplan, organiseert regelmatig digitale en fysieke bijeenkomsten met haar leden en legt jaarlijks verantwoording af aan Algemene Ledenvergadering van Totaal.

edwin

Edwin Meeuwsen

Totaal, Stichting RGS en VGO-keur
0182 - 556 123 | 06 53 69 07 50
Stuur mij een e-mail

Word ook lid

Profiteer direct van kortingen, tools, informatie en onze lobby om nog slimmer te ondernemen. Samen zijn we een sterke sector van ondernemers en vakmensen. Wij houden Nederland mooi.

Bekijk wat het lidmaatschap inhoudt