Jubileumgratficatie: bij 25 en 40 jaar in dienst onbelast

Arbeidsvoorwaardengesprek-uitgestoken-hand-2024x350

Jubileumgratificatie

Bij 25 en 40 jaar in dienst fiscaal onbelast

Jubileumgratificatie

Als een werknemer 25 of 40 jaar in dienst is, mag u als werkgever onbelast een jubileumgratificatie geven. De onbelaste jubileumuitkering bij 25 of 40 jaar in dienst is maximaal een netto maandloon.

loonsverhoging-1024x350

Stel dat u nog nooit een gratificatie heeft gegeven en uw werknemer is bijvoorbeeld 30 jaar in dienst. In dat geval is het mogelijk om de jubileumgratificatie alsnog te geven in verband met het 25-jarige dienstverband.

Berekening bepalen

Alle volledige kalenderjaren tellen mee voor de berekening van de dienstjaren. In onze bedrijfstak komt het vaak voor dat een werknemer tijdelijk een uitkering krijgt in de periode dat er geen werk voor handen is. Dat gebeurt vaak tijdens de wintermaanden. Als de werknemer in die periode niet bij een andere werkgever gaat werken, dan telt deze periode van tijdelijke werkloosheid wél mee voor het bepalen van de diensttijd. En dus ook voor het moment voor een jubileumgratificatie.

Vrijstelling van belasting

Een jubileumgratificatie is vrijgesteld van het betalen van loonbelastingen tot maximaal het loon over één maand. Dat is het fiscale loon exclusief de bijzondere beloningen die niet vast en gegarandeerd zijn (zoals winstdeling, bonus of eindejaarsuitkering) én de aanspraken die tot het loon behoren (zoals werkgeversbijdrages aan verzekeringen). Let op: Geeft u (bijvoorbeeld) om het jubileum te vieren een receptie (of iets anders) ter waarde van € 1000,-, dan moet u dit bedrag van de jubileumgratificatie aftrekken. Een dergelijke receptie kan uiteraard wel (bij voldoende ruimte) in de vrije ruimte van 1,2% van de werkkostenregeling worden opgenomen.

Word nu een jaar lang gratis lid!

Samen komen wij deze crisis door

De coronacrisis zorgt voor veel onzekerheid en raakt ook onze sector. Niet alleen nu, maar vooral straks. Wij gaan u zo goed mogelijk helpen deze crisis te overwinnen en daarom kunt u nu 1 jaar lang gratis proeflid worden van OnderhoudNL.

Meld u nu aan!