Vergoeding reis- en verblijfskosten

Schilders bij witte bus

Vergoeding reis-en verblijfskosten

Vergoeding reis-en verblijfskosten

In de cao SAVG zijn voor medewerkers vergoedingen opgenomen voor reiskosten, reisuren van en naar het werk en voor het verblijf elders (als medewerkers vanwege hun werkplek niet ’s avonds naar huis kunnen).

Stapels munten

Reiskosten

Een medewerker heeft, naar het oordeel van de werkgever, recht op reiskostenvergoeding als hij gebruik moet maken van een eigen vervoermiddel om van huis naar het werk te reizen. De hoogte van de reiskostenvergoedingen hangt af van het eigen vervoermiddel waarmee een medewerker naar het werk gaat. Dit geldt ook voor leerling-medewerkers.

VervoermiddelVergoeding volgens de cao


Onbelaste
reiskostenvergoeding
volgens de fiscus

Verschil belast gedeelte reiskostenvergoeding
 
Auto of motor € 0,30 per km € 0,21 per km € 0,09
Bromfiets € 0,11 per km

€ 0,19 per km

€ 0,00

Reisuren

Voor de reisurenvergoeding gelden vaste bedragen:

  • Medewerkers vanaf 21 jaar:
    € 10,00 bruto per uur. De eerste 60 minuten per dag worden niet uitbetaald.
  • Medewerkers tot en met 21 jaar:
    De helft van het bruto uurloon. De eerste 60 minuten per dag worden niet uitbetaald.
  • Chauffeur van een auto met inzittende:
    € 12,50 bruto per uur. Zij krijgen de eerste 60 minuten per dag wel vergoed.

In alle gevallen moet de reisduur vastgesteld worden met een betrouwbare routeplanner.

Verblijf elders

Met 'verblijf elders' wordt een werkplek bedoeld, die zo ver weg is dat de medewerker ’s avonds niet naar huis kan terugkeren. In dit geval zorgt de medewerker voor een fatsoenlijk onderkomen en behoorlijke maaltijden voor de medewerker(s). De medewerker mag één keer per week naar huis. Er is overigens geen sprake van een bepaalde toeslag op het loon of een financiële vergoeding bij verblijf elders.

Verblijf elders en arbeidsongeschiktheid

Wanneer de medewerker tijdens het verblijf elders als gevolg van ziekte of ongeval arbeidsongeschikt raakt, dan behoudt de medewerker recht op onderkomen en voeding. Wordt de medewerker in dit geval naar huis vervoerd, dan draagt de medewerker de kosten van dat vervoer.  

Ledenadvies_800x450

Producten

Werkkostenregeling (WKR)

De Werkkostenregeling (WKR) houdt in dat u als werkgever een bepaald percentage van de totale loonsom van uw personeel mag gebruiken voor vergoedingen of verstrekkingen. Over het bedrag dat boven deze vrije ruimte uitkomt, betaalt u een hoge naheffing. Bepaalde vergoedingen zoals reiskosten en maaltijden bij overwerk gaan niet ten koste van de vrije ruimte.

Meer over de WKR

Fietsregeling en WKR

Fiets tegen muur: foto CC Gausanchennai

Via de werkkostenregeling (WKR) kunt u als werkgever tot een bepaald maximum onbelaste vergoedingen aan uw werknemers geven. Vergoedt of verstrekt u als werkgever een fiets, dan ziet de Belastingdienst dat als loon. Hierover moet u loonheffing betalen.

Dat is niet het geval als u een fiets ter beschikking stelt, want dan blijft de fiets in uw eigendom. U moet dan wel eerst kijken of u nog vrije ruimte heeft.

Meer over de WKR

Word nu een jaar lang gratis lid!

Specialisten in vastgoedonderhoud

Profiteer direct van kortingen, tools, informatie en onze lobby om nog slimmer te ondernemen. Samen zijn we een sterke sector van ondernemers en vakmensen. Wij houden Nederland mooi.

Meld u nu aan!