Vergoeding reis- en verblijfskosten

Schilders bij witte bus

Vergoeding reis-en verblijfskosten

Vergoeding reis-en verblijfskosten

In de Cao SAG zijn voor werknemers vergoedingen opgenomen voor reiskosten, reisuren van en naar het werk en voor het verblijf elders (als werknemers vanwege hun werkplek niet ’s avonds naar huis kunnen).

Stapels munten

Reiskosten

Bij reiskostenvergoedingen hangt de hoogte af van het eigen vervoermiddel waarmee een werknemer naar het werk gaat.

VervoermiddelVergoeding volgens de cao


Onbelaste
reiskostenvergoeding
volgens de fiscus

Verschil belast gedeelte reiskostenvergoeding
 
Auto of motor € 0,30 per km € 0,19 per km € 0,11
Bromfiets € 0,11 per km

€ 0,19 per km

€ 0,00

Reisuren

Voor de reisurenvergoeding gelden vaste bedragen:

 • Werknemers vanaf 22 jaar:
  € 10,00 bruto per uur
 • Werknemers tot en met 21 jaar:
  de helft van het bruto uurloon. De eerste 60 minuten per dag worden niet uitbetaald.
 • Chauffeurs:
  € 12,50 bruto per uur. Zij krijgen de eerste 60 minuten per dag wel vergoed.
 • Leerling-werknemers:
  Geen reisurenvergoeding voor de eerste 10 kilometer heen en de eerste 10 kilometer terug.

In alle gevallen moet de reisduur vastgesteld worden met een betrouwbare routeplanner.

Verblijf elders

Met 'verblijf elders' wordt een werkplek bedoeld, die zo ver weg is dat de werknemer ’s avonds niet naar huis kan terugkeren. In dit geval zorgt de werkgever voor een fatsoenlijk onderkomen en behoorlijke maaltijden voor de werknemer(s). De werknemer mag één keer per week naar huis. Er is overigens geen sprake van een bepaalde toeslag op het loon of een financiële vergoeding bij verblijf elders.

Verblijf elders en arbeidsongeschiktheid

Wanneer de werknemer tijdens het verblijf elders als gevolg van ziekte of ongeval arbeidsongeschikt raakt, dan behoudt de werknemer recht op onderkomen en voeding. Wordt de werknemer in dit geval naar huis vervoerd, dan draagt de werknemer de kosten van dat vervoer.  

Ledenadvies_800x450

Producten

Werkkostenregeling (WKR)

De Werkkostenregeling (WKR) houdt in dat u als werkgever een bepaald percentage van de totale loonsom van uw personeel mag gebruiken voor vergoedingen of verstrekkingen. Over het bedrag dat boven deze vrije ruimte uitkomt, betaalt u een hoge naheffing. Bepaalde vergoedingen zoals reiskosten en maaltijden bij overwerk gaan niet ten koste van de vrije ruimte.

Meer over de WKR

Fietsregeling en WKR

Fiets tegen muur: foto CC Gausanchennai

Via de werkkostenregeling (WKR) kunt u als werkgever tot een bepaald maximum onbelaste vergoedingen aan uw werknemers geven. Vergoedt of verstrekt u als werkgever een fiets, dan ziet de Belastingdienst dat als loon. Hierover moet u loonheffing betalen.

Dat is niet het geval als u een fiets ter beschikking stelt, want dan blijft de fiets in uw eigendom. U moet dan wel eerst kijken of u nog vrije ruimte heeft.

Meer over de WKR

Word nu een jaar lang gratis lid!

Samen komen wij deze crisis door

De coronacrisis zorgt voor veel onzekerheid en raakt ook onze sector. Niet alleen nu, maar vooral straks. Wij gaan u zo goed mogelijk helpen deze crisis te overwinnen en daarom kunt u nu 1 jaar lang gratis proeflid worden van OnderhoudNL.

Meld u nu aan!