Vergoeding overwerk

Vergoeding overwerk volgens de Cao SAG

Vergoeding overwerk

Vergoeding overwerk

In de Cao SAG zijn voor werknemers vergoedingen opgenomen voor overwerk en maaltijden tijdens overwerk. 

Vergoeding overwerk volgens de cao SAG

Wanneer is er sprake van overwerk?

Er is sprake van overwerk wanneer er per loonperiode van 4 weken meer gewerkt wordt dan 170 uur. Dit geldt ook voor diensten die langer duren dan 8 uur op zaterdag en/of zondag. Van overwerk kan ook sprake zijn als er meer wordt gewerkt dan is afgesproken in de overlegregeling arbeidstijden of het jaarmodel.

Zo kan een werkgever extra mankracht inzetten als de situatie daarom vraagt, hoewel de werkgever overwerk niet kan verplichten aan de werknemer. Structureel overwerk is niet toegestaan.

Toeslag over bruto uurloon

Als compensatie voor de extra uren aan overwerk ontvangt de werknemer een toeslag over het bruto uurloon. Als de werknemer op eigen verzoek werkt op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag, dan vervalt deze overwerktoeslag. Hieronder vindt u een overzicht van de toeslag per uur. 

Extra uren


Ieder extra overuur

Werken op zaterdag

Werken op zon- of feestdag

Toeslag in % 125* 140 200

* dit is niet van toepassing op de werknemer UTA 

Maaltijden bij overwerk

Bij overwerken heeft een werknemer recht op een maaltijdvergoeding van de werkgever. Deze maaltijdvergoeding bedraagt € 8,00 en blijft fiscaal onbelast. Dit is een gerichte vrijstelling binnen de Werkkostenregeling (WKR). Er moet dan wel daadwerkelijk een maaltijd tegenover de maaltijdvergoeding staan.

Ledenadvies_800x450

Producten

Werkkostenregeling (WKR)

De Werkkostenregeling (WKR) houdt in dat u als werkgever een bepaald percentage van de totale loonsom van uw personeel mag gebruiken voor vergoedingen of verstrekkingen. Over het bedrag dat boven deze vrije ruimte uitkomt, betaalt u een hoge naheffing. Bepaalde vergoedingen zoals reiskosten en maaltijden bij overwerk gaan niet ten koste van de vrije ruimte.

Meer over de WKR

Word nu een jaar lang gratis lid!

Samen komen wij deze crisis door

De coronacrisis zorgt voor veel onzekerheid en raakt ook onze sector. Niet alleen nu, maar vooral straks. Wij gaan u zo goed mogelijk helpen deze crisis te overwinnen en daarom kunt u nu 1 jaar lang gratis proeflid worden van OnderhoudNL.

Meld u nu aan!