Vacature - Voorzitter Raad van Toezicht

vacatures

Vacature - Voorzitter Raad van Toezicht

Van buiten de ledenkring

In de verenigingsstructuur van OnderhoudNL is een besturingsmodel opgenomen met een Raad van Toezicht (RvT). Deze Raad houdt namens de leden toezicht op het bestuur en zijn belangrijkste strategische-, beleidsmatige- en financiële besluiten. Ook houdt de RvT toezicht op de algemene gang van zaken in de vereniging (aan de hand van de onderhanden dossiers). Op basis hiervan adviseert de RvT het bestuur en fungeert, gevraagd en ongevraagd, als klankbord voor het bestuur. De RvT fungeert namens de leden als opdrachtgever voor de (betaalde) voorzitter van het bestuur.

De RvT bestaat uit vijf leden, waaronder de voorzitter. Minimaal drie leden zijn lid zijn van de vereniging. De overige zijn, in het kader van good governance, geen lid van OnderhoudNL. Door het statutair aftreden van de huidige voorzitter aan het einde van dit jaar is er een vacature voor een kandidaat van buiten de vereniging, dus niet lid zijnde van OnderhoudNL. Door middel van een 'onboarding-programma' willen we de beoogde voorzitter al na de zomer mee laten lopen.

Kerntaken

 • opstellen van de agenda van de RvT-vergaderingen in overleg met de secretaris van de RvT (tevens directeur van de vereniging) en de voorzitter van het bestuur;
 • op toezien dat alle leden van de RvT tijdig de juiste informatie ontvangen;
 • zorgen voor een goed samenspel tussen de leden van de RvT onderling en tussen de RvT en het bestuur;
 • leiden van de vergaderingen van de RvT;
 • onderhouden van structurele en regelmatige contacten met (de voorzitter van het) bestuur en de directeur van de vereniging;
 • het zorgdragen voor transparantie en verantwoording over het functioneren van de RvT richting de leden.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over deze functie? Neem dan contact op met de voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer J. Maliepaard via 06-53839008.

Reageren

Graag nodigen wij kandidaten uit voor 1 april te reageren met een korte motivatie en een actuele CV per e-mail naar de directeur van de vereniging (tevens secretaris van de RvT), de heer O.O. Spruijt, via o.spruijt@onderhoudnl.nl.

okke

Okke Spruijt

Directie
0182 - 556 140 | Stuur mij een e-mail

Algemene eisen

 • minimaal HBO werk- en denkniveau
 • brede maatschappelijke belangstelling
 • onafhankelijk
 • collegiaal
 • herkenbaar en geloofwaardig in de ogen van de stakeholders
 • bestuurlijke kennis en ervaring
 • standvastig, maar bereid tot concessies en consensus
 • een positief-kritische en pro-actieve grondhouding
 • vanuit verschillende gezichtspunten naar zaken kijken die van belang zijn voor de vereniging
 • evenwichtig afwegen van diverse belangen

Competenties

 • oordeelsvormend
 • voortgangscontrolerend
 • communicatief vaardig
 • besluitvaardig
 • omgevingsgericht
 • organisatie-sensitief
 • coöperatief

Word nu een jaar lang gratis lid!

Profiteer van onze kennismakingsaanbieding

Wij geven u nu een jaar lang gratis én vrijblijvend het OnderhoudNL proeflidmaatschap!

U betaalt gedurende een jaar na aanmelding geen contributie en bedrijfstakheffing. Het lidmaatschap stopt automatisch na een jaar. U wordt tijdens uw proeflidmaatschap door ons benaderd met informatie over verlenging.

Meld u nu aan!

OnderhoudNL Partners