Vacature - Raad van Toezicht

vacatures

Vacature - Raad van Toezicht

Van binnen de ledenkring

In de verenigingsstructuur van OnderhoudNL is een besturingsmodel opgenomen met een Raad van Toezicht (RvT). Deze Raad houdt namens de leden toezicht op het bestuur van de vereniging, zowel voor wat betreft het beleid als de financiën. Hiervoor beschikt de Raad over onder andere de bestuursverslagen, de periodieke stand van de beleids- en financiele cyclus, het jaarverslag met jaarrekening en het accountantsrapport. 

De RvT bestaat uit vijf leden, waaronder de voorzitter. Minimaal drie leden zijn lid van de vereniging. De overige leden zijn, in het kader van good governance, geen lid van OnderhoudNL. De RvT vergadert vier keer per jaar met de voorzitter van het bestuur van OnderhoudNL. Ook worden er thema-vergaderingen georganiseerd rond actualiteiten. Na zeven jaar nemen twee leden statutair afscheid van de RvT. De vacature voor een lid van buiten de vereniging is inmiddels ingevuld. Open staat nog de vacature voor een lid van binnen de vereniging.

Binnen de gehele vereniging weten wij dat we met een divers samengesteld team (man/vrouw/leeftijd) het beste in elkaar naar boven halen. We zijn dan ook benieuwd hoe u met uw eigen kwaliteiten daar aan bij kan dragen. 

Kerntaken

  • Toezicht uitoefenen op het bestuur en haar belangrijkste strategische-, beleidsmatige- en financiële besluiten.
  • Toezicht op de algemene gang van zaken in de vereniging (aan de hand van de onderhanden dossiers).
  • Adviseren van het bestuur en fungeren als klankbord.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over deze functie? Neem dan contact op met de voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer I. Koster via 06-20324372.

Reageren

Graag nodigen wij kandidaten te reageren met een korte motivatie en een actuele cv per e-mail naar de directeur van de vereniging (tevens secretaris van de RvT), de heer O.O. Spruijt, via o.spruijt@onderhoudnl.nl.

okke

Algemene eisen

• Lid van OnderhoudNL 
• Minimaal hbo-werk- en -denkniveau
• Brede maatschappelijke belangstelling
• Onafhankelijk
• Collegiaal
• Herkenbaarheid en geloofwaardigheid in de ogen van de stakeholders
• Bestuurlijke kennis en ervaring is een pré
• Standvastig, maar bereid tot concessies en consensus
• Een positief-kritische en pro-actieve grondhouding
• Vanuit verschillende gezichtspunten naar zaken kijken die van belang zijn voor de vereniging
• Evenwichtig afweging van diverse belangen maken

Competenties

  • oordeelsvormend
  • voortgangscontrolerend
  • communicatief vaardig
  • besluitvaardig
  • omgevingsgericht
  • organisatie-sensitief
  • coöperatief

Word nu een jaar lang gratis lid!

Specialisten in vastgoedonderhoud

Profiteer direct van kortingen, tools, informatie en onze lobby om nog slimmer te ondernemen. Samen zijn we een sterke sector van ondernemers en vakmensen. Wij houden Nederland mooi.

Meld u nu aan!