Vacature - Bestuurder OnderhoudNL Glas (m/v)

vacatures

Vacature - Ondernemende bestuurder OnderhoudNL Glas (m/v)

Het bestuur van OnderhoudNL Glas is op zoek naar kandidaten voor de functie van

Ondernemende bestuurder (m/v)

Voor bestuurders van de sectorvereniging geldt een aantal profieleisen: 

 • het bedrijf is lid van OnderhoudNL Glas of van een andere sector mits ook aanvullend lid van OnderhoudNL Glas,
 • bij voorkeur ondernemer of werkzaam in het managementteam van een lidbedrijf;
 • doelstelling en statuten van Koninklijke OnderhoudNL onderschrijven;
 • actief (zelfstandig) ondernemer zijn in een schilders-, glaszet of onderhoudsbedrijf met affiniteit voor glas(zetten);
 • ervaring hebben in het besturen van een (werkgevers-)organisatie; de voorkeur gaat uit naar proactieve bestuurder;
 • bereidheid om de gehele bedrijfstak te vertegenwoordigen;
 • vermogen om op bedrijfstakniveau te denken en actie te ondernemen;
 • overtuigd zijn van het nut en de noodzaak van één belangenvereniging in de bedrijfstak op sociaaleconomisch terrein;
 • bereid zijn om de vereniging in externe besturen, commissies en dergelijke te vertegenwoordigen.

Het bestuur van OnderhoudNL Glas telt momenteel vijf leden. In verband met het statutair aftreden van onze voorzitter in november 2022 zijn wij op zoek naar een bestuurder om het bestuur te completeren. Het sectorbestuur heeft een portefeuilleverdeling, zodat iedere bestuurder een bepaald aandachtsgebied heeft waarop hij/zij zich kan richten met de sectormanager. 

Beleidsplan 2020-2023

OnderhoudNL Glas wordt gefaciliteerd door sectormanager Ferdinand Wieman. Het bestuur heeft, in overleg met haar leden, een beleidsplan opgesteld voor de jaren 2020-2023. Uitvoering van het Beleidsplan is een eerste prioriteit voor het bestuur. Het bestuur van  OnderhoudNL Glas komt circa 5 keer per jaar bijeen. Voor deze bestuursfunctie is sprake van een vergoeding volgens het vacatiereglement.

Sectorplannen Glas

In 2022 richt OnderhoudNL Glas zich op onder andere:

 1. Stimuleren instroom nieuwe glaszetters d.m.v. o.a. video
 2. Stimuleren instroom leerlingen MBO Opleiding Glaszetter
 3. Profileren OnderhoudNL Glas als organisatie voor Glasplaatsende bedrijven
 4. Organiseren van Glas Events
 5. Profileren van de glassector i.h.k.v. van Jaar van het Glas (2022)
Ferdinand Wieman_800x450

Ferdinand Wieman

Glas, Industrieel, Restauratieschilders & Vastgoed
0182 - 556 139 | Stuur mij een e-mail

Word nu een jaar lang gratis lid!

Samen komen wij deze crisis door

De coronacrisis zorgt voor veel onzekerheid en raakt ook onze sector. Niet alleen nu, maar vooral straks. Wij gaan u zo goed mogelijk helpen deze crisis te overwinnen en daarom kunt u nu 1 jaar lang gratis proeflid worden van OnderhoudNL.

Meld u nu aan!