Vacature - Bestuurder opleidingen/onderwijs (m/v)

vacatures

Vacature - Bestuurder opleidingen/onderwijs (m/v)

Het bestuur van ondernemersorganisatie Koninklijke OnderhoudNL is, wegens tussentijdse beëindiging van de zittingsperiode van een bestuurder, op zoek naar

Bestuurder opleidingen/onderwijs (m/v)

 

Algemene eisen

Voor bestuurders van de vereniging geldt een aantal algemene profieleisen:

  • lid zijn van Koninklijke OnderhoudNL of lid zijn van het MT bij een lid-bedrijf;
  • doelstelling en statuten van Koninklijke OnderhoudNL onderschrijven;
  • actief ondernemer zijn in een (restauratie-)schilders- of (totaal-)onderhoudsbedrijf, industrieel onderhoudsbedrijf of glaszetbedrijf of werkzaam zijn in het MT van dit bedrijf;
  • bereidheid hebben om de gehele bedrijfstak te vertegenwoordigen;
  • vermogen om op bedrijfstakniveau te denken en actie te voeren;
  • overtuigd zijn van het nut en de noodzaak van één belangenvereniging in de bedrijfstak op sociaal-economisch terrein;
  • bereid zijn om de vereniging in externe besturen, commissies en dergelijke te vertegenwoordigen;
  • gelet op bovenstaande: bestuurlijke ervaring (binnen de bedrijfstak) is een pré.

Specifieke eisen

Voor de te benoemen bestuurder is affiniteit vereist met het beleidsterrein 'Leven Lang Ontwikkelen (llo)', Opleiding/Onderwijs. Hoofddoel daarbij is de continuïteit in de bedrijfstak. Dit wordt bereikt door te zorgen voor voldoende gekwalificeerde mensen via (basisberoeps)opleidingen en scholing/training. En daarnaast door een optimale samenwerking tussen de relevante onderwijspartijen. OnderhoudNL wordt herkend en erkend als dé partner op het gebied van onderwijs in de onderhoudsbedrijfstak.

Bestuur OnderhoudNL

Het bestuur van OnderhoudNL telt 7 ondernemers en wordt ondersteund door een secretaris, tevens directeur van het uitvoerend verenigingsbureau met ca. 20 fte. Het bestuur heeft haar focus op vier thema’s gericht: Ontwikkelen (Leven Lang Ontwikkelen/Opleiden/Onderwijs), Klimaat & Energietransitie, Ketensamenwerking en Arbeidsverhoudingen (CAO en Arbo). Deze bestuursportefeuilles zijn ook over de bestuursleden verdeeld.

Het bestuur werkt met een beleidsplancyclus, legt periodieke verantwoording af aan de Raad van Toezicht en de Algemene Ledenvergadering en heeft in de sectorvoorzitters haar Raad van Advies. Voor deze bestuursfunctie is sprake van een vergoeding volgens het vacatiereglement.

contactpersonen-blok-okkews-800x450

Okke Spruijt

Directie
0182 - 556 140 | Stuur mij een e-mail

Volg ons op social media:

Word nu een jaar lang gratis lid!

Samen komen wij deze crisis door

De coronacrisis zorgt voor veel onzekerheid en raakt ook onze sector. Niet alleen nu, maar vooral straks. Wij gaan u zo goed mogelijk helpen deze crisis te overwinnen en daarom kunt u nu 1 jaar lang gratis proeflid worden van OnderhoudNL.

Meld u nu aan!