header - trainingen veilig & gezond werken - 1024x175

RI&E inclusief preventiemedewerker bedrijven met meer dan 25 medewerkers

Handig en snel uw bedrijfseigen RI&E maken

Is uw RI&E compleet en voldoet deze aan de nieuwe eisen op het gebied van werkdruk en ongewenst gedrag? Werkt u bij gevaarlijke stoffen volgens het 4-stappenplan van de Nederlandse Arbeidsinspectie? Is er binnen uw bedrijf een wettelijk verplicht basiscontract voor arbodienstverlening aanwezig? Voldoet uw preventiemedewerker aan de nieuwe eisen? In 2 dagen bent u helemaal op de hoogte van de veel voorkomende risico's in de branche en de nieuwe Arbowet.

IMG_9947

Online tool

OnderhoudNL heeft samen met de werknemersorganisatie LBV en Arboplaats een nieuw branche RI&E-instrument ontwikkeld. Daarmee maakt u in 2 trainingsdagen uw bedrijfseigen RI&E. Dit scheelt tijd en geld! De nieuwe RI&E-tool is een onlineversie, goedgekeurd door werkgevers en werknemers (OnderhoudNL en vakbond LBV). Deze is afgestemd op de veelvoorkomende risico’s in de branche en op de nieuwe Arbowet. In de erkende branche RI&E zijn extra instrumenten opgenomen waarmee u de nieuwe elementen in kaart kunt brengen. Zoals bijvoorbeeld werkdruk, ongewenst gedrag en leidinggeven.

Gratis licentie tot 2025 voor leden

De ontwikkeling van het online systeem is betaald vanuit de Stichting Bedrijfstakheffing (BTH). De licentiekosten neemt OnderhoudNL tot 15 juni 2025 voor haar rekening. Niet-leden betalen voor het basiscontract (voor bedrijven met maximaal 25 medewerkers) € 500,- per jaar. Bedrijven met meer dan 25 medewerkers kunnen hun RI&E uitbreiden met extra modules/instrumenten om te voldoen aan de Arbowet. De extra licentiekosten zijn dan afhankelijk van het aantal extra modules die u wilt gaan gebruiken.

Combi met training voor preventiemedewerker

De bijeenkomst duurt twee dagen en is kleinschalig (maximaal 8 bedrijven). De training bevat ook een speciaal onderdeel voor preventiemedewerkers. Elk bedrijf dient namelijk te beschikken over minimaal één preventiemedewerker die samen met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners aan ‘gezond en veilig werken’ binnen het gehele bedrijf werkt. De taken en verantwoordelijkheden die deze medewerker en de organisatie hebben op het gebied van preventie, zijn in 2017 gewijzigd en blijken niet bij alle bedrijven even goed bekend. Advies is dus om vooral samen met uw preventiemedewerker deel te nemen. Er is per deelnemend bedrijf plaats voor maximaal 2 personen. Wordt de training door 1 persoon van uw bedrijf bezocht? Dan graag door iemand met kennis van de werkzaamheden en maatregelen.

Programma

  • Nieuwe eisen in de Arbowet voor uw bedrijf
  • Nieuwe takenpakket voor de preventiemedewerker
  • Nieuwe RI&E-instrument van OnderhoudNL
  • Maak uw eigen RI&E

Voor de training is het noodzakelijk dat u een laptop/tablet meeneemt om ter plekke de RI&E voor uw bedrijf op te stellen. Ook het maken en meenemen van foto's binnen het eigen bedrijf zijn essentieel voor het volgen van de training!

Na deze training…

  • weet u wat de (nieuwe) wettelijke taken van de preventiemedewerker zijn
  • kent u de belangrijkste eisen die de Arbowet aan uw bedrijf stelt
  • heeft u inzicht in de arbocatalogi van OnderhoudNL
  • bent u op de hoogte van de actuele wettelijke verplichtingen rondom RI&E
  • kunt u werken met het branche-instrument ‘Mijn RI&E’

RI&E voor bedrijven met meer dan 25 medewerkers

Er zijn geen trainingen gevonden.

Data en inschrijvingen

Op dit moment zijn er geen data bekend. Vul onderstaande gegevens in en we houden u hiervan op de hoogte.

contactpersonen-blok-trainingen_800x450

Praktische informatie

Duur
2 dagen van 9.00 uur tot 16.30 uur

Aantal deelnemers
8 bedrijven
maximaal 2 personen per bedrijf

Voor wie?
Leden van OnderhoudNL met 25 medewerkers of meer.

Voorbereiding
Ongeveer 1 uur voor het maken en opslaan van foto’s binnen het eigen bedrijf.

Leervorm
Klassikaal

Investering per deelnemer

Leden OnderhoudNL: € 565,-

Deze training is exclusief voor leden van OnderhoudNL.

Alle prijzen zijn exclusief 21% btw.