OnderhoudNL en TKI Bouw en Techniek

Binnenstad-Groningen-1024x350

OnderhoudNL en TKI Bouw en Techniek

TKI Bouw en Techniek

OnderhoudNL en BTIC

Wij zijn partner in het TKI Bouw en Techniek (TKI BT). De hele keten neemt deel in het TKI BT, inclusief opdrachtgevers en toeleveranciers. Samen werken we aan innovatieve technieken en producten, nieuwe productiemethoden, nieuwe vormen van leren en kennisoverdracht en nieuwe manieren van aanbesteden. 

BTIC_1024x606

Integrale energietransitie bestaande bouw

Dat gebeurt binnen verschillende onderzoeksprogramma’s, zoals het programma Integrale energietransitie bestaande bouw (IEBB). Binnen dit programma worden innovaties ontwikkeld die de transitie naar duurzame bestaande gebouwen en wijken efficiënt en betaalbaar maken. En om de kennis die nodig is om dit in de praktijk te realiseren. Enkele doelstellingen:

 • Opschaling renovaties woningen en bedrijfsgebouwen: van 80.000 in 2023, naar 200.000 per jaar in 2030 en 1.000 per dag in 2050
 • Circa 50% kostenreductie
 • Kortere doorlooptijden: minder dan vijf dagen overlast op de bouwplaats/bij de bewoner voor ingrijpende woningrenovaties
 • Nieuwe en verbeterde installaties voor duurzame warmtelevering
 • Prestatiegarantie door de uitvoerende partij

Belangrijke onderdelen binnen dit programma zijn:

 • ‘customized massaproductie’ door vergaande industrialisering, digitalisering en robotisering
 • nieuwe businessmodellen en samenwerkingsvormen: het klassieke model van aannemer-onderaannemer-leverancier maakt plaats voor consortia die totaaloplossingen leveren.

Wat doet OnderhoudNL?

Wij zijn een van de 128 partners die samenwerken binnen IEBB. Deze partners voeren op 9 thema’s in totaal 38 projecten uit. Binnen de programmalijn ‘transitieproces’ wordt onder andere gewerkt aan het verbeteren van de interactie tussen de verschillende uitvoerende partijen onderling en betere interactie tussen de uitvoerende partijen en de opdrachtgever.

Hier brengen wij Resultaatgericht samenwerken (RGS) in als methode om het proces te optimaliseren en daarmee versnelling en opschaling te realiseren. OnderhoudNL sector Totaal is binnen het grote IEBB-programma initiator en begeleider van twee onderzoeksprojecten over circulariteit:

 1. De ontwikkeling van KPI’s voor CO2 en Circulariteit
  Onderzoekers van W/E Adviseurs ontwikkelen een set prestatie-indicatoren (KPI’s) die de milieu-impact van renovatieconcepten (inclusief onderhoud) duidelijk in beeld brengen. Het gaat dan om indicatoren voor het bepalen en beoordelen van de CO2-emissies en circulariteit van renovatie- en verduurzamingsaanpakken voor en na een ingreep.

  Zo kunnen de beste aanpakken worden ontwikkeld en gevolgd in de tijd. In proeftuinen worden samen met woningcorporaties en onderhoudsbedrijven methoden en indicatoren getoetst in de praktijk. Het is de bedoeling dat de indicatoren onderdeel worden van de systematiek van Kwaliteit in Balans (KiB), een belangrijk onderdeel van RGS.

 2. Vooronderzoek naar de circulaire corporatiewoning: studenten van Hogeschool Utrecht brengen samen met W/E adviseurs in kaart wat de effecten zijn van diverse circulaire maatregelen bij de renovatie van een corporatiewoning. Met andere woorden: wat is de CO2-footprint van circulaire renovatiemaatregelen? Denk aan maatregelen voor de keuken, het toilet, het overige interieur, gevel, dak en installaties.

  De rekenmethodiek die dit onderzoek oplevert, kan worden gebruikt in de resultaatgerichte samenwerking tussen uitvoerende en leverende partijen. OnderhoudNL-bedrijven en enkele corporaties nemen deel aan de toetsing in de praktijk.

Bij beide projecten zijn ook TNO en TU Delft betrokken.

Naar de website van TKI Bouw en Techniek
edwin

Edwin Meeuwsen

Totaal, Stichting RGS en VGO-keur
06 53 69 07 50
Stuur mij een e-mail

2,5 miljoen huurwoningen CO2-neutraal in 2050

CO2-300x300


Corporaties hebben als doelstelling dat al hun ruim 2,5 miljoen huurwoningen CO2-neutraal moeten zijn in 2050. Dit betekent dat corporaties gemiddeld 70.000 woningen per jaar willen verbeteren. OnderhoudNL, Bouwend Nederland, Techniek Nederland, en Aedes helpen de woningcorporaties bij deze verduurzamingsopdracht.

Meer over verduurzamen

Nieuws

Word ook lid

Profiteer direct van kortingen, tools, informatie en onze lobby om nog slimmer te ondernemen. Samen zijn we een sterke sector van ondernemers en vakmensen. Wij houden Nederland mooi.

Bekijk wat het lidmaatschap inhoudt