Overlegregeling arbeidstijden

Prikklok

Overlegregeling arbeidstijden

Overlegregeling arbeidstijden

De door de werknemer buiten de normale arbeidsduur gewerkte uren in het kader van de Overlegregeling arbeidstijden (conform de cao SAVG) noemen we plusuren. Hoe zet u plusuren in?

Werkbusje onderweg bij zonsondergang

Maximaal 150 plusuren per kwartaal

Bij instemming over de overlegregeling arbeidstijden kan er maximaal 9 uur per dag en maximaal 45 uur per week gewerkt worden. Per kwartaal mag het maximaal om 13 weken maal 42,5 uur gaan. De limiet voor het totale saldo aan plusuren is vastgesteld op 150 en ieder extra gewerkt uur wordt gezien als een overuur.

Opnemen plusuren

De plusuren, waarvan een overzicht op de loonstrook moet worden weergegeven, moeten opgenomen worden als het werkaanbod in het laagseizoen minder is. Bij opname van de plusuren, dat in hele dagen moet gebeuren, blijft het loon gebaseerd op de reguliere werkweek van 37,5 uur. Plusuren vervallen niet door ziekte.

Uitbetalen plusuren

Plusuren worden slechts uitbetaald op het moment dat het dienstverband eindigt, de overlegregeling arbeidstijden niet wordt voortgezet of als er aan het einde van het laagseizoen (week 13) nog plusuren over zijn. 

Meenemen plusuren

In overleg tussen werknemer en werkgever mogen werknemers 75 plusuren meenemen naar het volgende jaar. Als het werk een dag korter duurt dan waarvoor de werknemer maximaal een week daarvoor was ingeroosterd, dan worden de ingeroosterde maar niet gewerkte uren toch als plusuren aangemerkt. Dit geldt niet als het project of de betreffende opdracht eerder wordt afgerond.

Van werknemers die in enig kwartaal gewerkt hebben met de overlegregeling arbeidstijden, kan de arbeidsverhouding niet worden beëindigd voordat de plusuren zijn opgenomen.

Word ook lid

Profiteer direct van kortingen, tools, informatie en onze lobby om nog slimmer te ondernemen. Samen zijn we een sterke sector van ondernemers en vakmensen. Wij houden Nederland mooi.

Bekijk wat het lidmaatschap inhoudt