Onderzoek gebruik bedrijfsvoeringssoftware

Onderzoek gebruik bedrijfsvoeringssoftware: ERP, c

Onderzoek gebruik bedrijfsvoeringssoftware

Onderzoek gebruik bedrijfsvoeringssoftware

Het D&I Platform van OnderhoudNL heeft in 2017 een onderzoek laten uitvoeren onder de leden van de sectoren Vastgoed en Totaal naar het softwaregebruik binnen de bedrijfsvoering. De wensen en behoeften van de lidbedrijven die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen geeft OnderhoudNL op collectief niveau door aan softwareleveranciers.

Onderzoek gebruik bedrijfsvoeringssoftware

Doel van het onderzoek was inzicht te krijgen in het huidige softwaregebruik en in de mogelijkheden om de efficiëntie te verbeteren. Ook is in kaart gebracht welke aanvullende behoeften er bij de bedrijven zijn op het gebied van software en digitalisering, vertaald per OnderhoudNL-sector. De resultaten zijn verwoord in een onderzoeksrapport en een softwaregids.

Onderzoeksaanpak 

Uitgangspunt bij het onderzoek zijn de processen (primair en ondersteunend) van de bedrijven. Per processtap/onderwerp is gevraagd op welke wijze/met welk pakket, de processtap geautomatiseerd is (als daar sprake van was). Als de betreffende stap/het specifieke onderwerp niet is geautomatiseerd is gevraagd of er behoefte aan automatisering is. Voor het onderzoek is een online vragenlijst ontwikkeld en uitgezet onder de leden. Op basis van de resultaten van de online vragenlijst is de rapportage opgesteld. Circa 7% van de leden van OnderhoudNL heeft deelgenomen aan het onderzoek.

Onderzoeksresultaten

Het rapport bevat een managementsamenvatting en conclusies. Hieronder een samenvatting van de meest opvallende resultaten.

 1. Veel ruimte voor verbetering bedrijfsproces door automatisering

  Uit het onderzoek blijkt dat bij veel bedrijven er nog ruimte is voor een efficiënter werkproces door meer en beter gebruik te maken van de automatisering. eenderde van de bedrijven maakt geen gebruik van specifieke software voor het primaire proces (een zogenaamd ERP-systeem). Daaruit kan geconcludeerd worden dat er nog veel bedrijven zijn die de mogelijkheden van automatisering van het primaire proces niet dan wel onvoldoende zien. Voor deze bedrijven geldt dat zij, wat automatisering betreft, de basis nog niet op orde hebben.

 2. Financiële processen en calculatie meest geautomatiseerd

  Het meest geautomatiseerd zijn de meer financiële processen zoals financiële managementinformatie, salaris- en urenadministratie. Meer dan 60% van de bedrijven heeft dit geautomatiseerd. Daarnaast maakt 69% van de bedrijven gebruik van een ERP-systeem (zoals Bartels, Gilde, Centric, Softstar en Admicom) voor dagelijkse administratieve, logistieke en financiële acties.

 3. RGS, inventarisaties en (werkplek-)inspecties minst geautomatiseerd

  De automatisering van specifieke onderwerpen blijft daarbij achter. Bovendien wordt deze 'automatisering' vooral ingevuld met het standaard MS Office-pakket, zoals Word of Excel. Ook wordt er steeds meer gebruik gemaakt van apps voor specifieke onderwerpen. Nadeel is dat al deze verschillende oplossingen vaak niet met elkaar 'praten', wat bedrijven veel dubbel werk en fouten oplevert.

 4. Toename mobiele en cloudoplossingen

  Er is sprake van een duidelijke toename van het gebruik van mobiele applicaties, dus software en programma’s die je overal, met je smartphone, tablet of laptop, en altijd kunt gebruiken. Het gebruik van dit type software (in de cloud) is ook in de schilders- en onderhoudsbedrijfstak duidelijk aan het toenemen.

 5. Vooral behoefte om meer mobiel te werken

  Ruim de helft van de bedrijven heeft geen behoeftes/kan geen aanvullende behoeftes voor verdere automatisering/digitalisering benoemen. Verder valt op dat door bedrijven behoeftes voor verdere digitalisering genoemd worden, waarvan de mogelijkheden al op de markt beschikbaar zijn. De behoeftes die genoemd worden hebben voor een groot deel betrekking op mobiel werken. De bedrijven hebben duidelijk behoefte aan vermindering van het 'papierwerk' in de uitvoering.

 6. Beperkt gebruik van data

  De hoeveelheid beschikbare data in het bedrijfsleven is in korte tijd enorm toegenomen. Voor schilder- en onderhoudsbedrijven kan gedacht worden aan data over degradatie van verfsystemen, klachtenhistorie, bewonerstevredenheid, voortgang op projecten etc. Bijna tweederde van de bedrijven geeft aan geen data vast te leggen bij het opstellen en bijsturen van meerjarenonderhoudscenario’s. Hoewel het opstellen van meerjarenonderhoudscenario’s niet voor elk bedrijf tot het dagelijkse werk behoort, is dit toch een aanzienlijke groep.

Jeroen van Dorp_800x450

Jeroen van Dorp

Projecten en Partners
0182 - 556 132 | Stuur mij een e-mail

Platform D&I

Houdt u zich binnen uw organisatie bezig met ICT? Sluit u aan bij het platform D&I van OnderhoudNL.

Meer over het Platform D&I

Word nu een jaar lang gratis lid!

Samen komen wij deze crisis door

De coronacrisis zorgt voor veel onzekerheid en raakt ook onze sector. Niet alleen nu, maar vooral straks. Wij gaan u zo goed mogelijk helpen deze crisis te overwinnen en daarom kunt u nu 1 jaar lang gratis proeflid worden van OnderhoudNL.

Meld u nu aan!